چگونه در درس ریاضی پیشرفت کنیم؟

ریاضی از درس‌های اصلی برای تمام پایه‌ها است که باید در برنامه‌ی هفتگی هم مورد توجه قراربگیرد.

چگونه در درس ریاضی پیشرفت کنیم؟

ریاضی از درس‌های اصلی برای تمام پایه‌ها است که باید در برنامه‌ی هفتگی هم مورد توجه قراربگیرد.

این درس در سال‌های ابتدایی به دلیل تدریس مباحث پایه اهمیت دو چندانی دارد. راهکارهایی که در زیر آمده است چنان‌چه به دقت اجرا شوند باعث می‌شوند به سادگی در این درس پیشرفت کنید و از مطالعه‌ی درس ریاضی لذت ببرید:

  • این درس را هر روز بخوانید.

  • حل مساله بسیار مهم است. مثال‌ها و تمرین‌های کتاب درسی را بدون نگاه کردن به راه‌حل‌های کتاب، خودتان دوباره حل کنید.

  • فرمول‌ها را به صورت جداگانه در برگه‌هایی نوشته و همیشه جلوی چشمتان داشته باشید.

  • هر روز 5 تا 10 سوال تشریحی حل کنید.

  • هنگام حل مساله راه‌حل‌ها را به صورت دقیق و کامل روی برگه بنویسید.

  • حل تست برای تسلط و تکمیل یادگیری مهم است. به تعداد زیاد باید تست بزنید.

  • هنگام تست‌زنی به تیپ سوالات دقت کنید.

  • تست‌ها را در ابتدا بدون زمان حل کنید.

  • در مطالعه‌ی پاسخنامه‌ی تشریحی، راه‌حل و روش حل مساله را جزء به جزء بررسی کنید.

  • در تست‌زنی با اِعمال زمان، به زمانِ حل هر سوال دقت کنید، زیرا رابطه‌ی مستقیمی با میزان یادگیری و تسلط شما دارد.