جمعه‌های موفقیت

حضور در آزمون‌های برنامه‌ای فرصتی ایجاد می‌کند تا دانش‌آموز بتواند بیاموزد، محک بزند و کشف کند. کارنامه‌ی آزمون ابزار کمکی برای این موارد است.

جمعه‌های موفقیت

حضور در آزمون‌های برنامه‌ای فرصتی ایجاد می‌کند تا دانش‌آموز بتواند بیاموزد، محک بزند و کشف کند. کارنامه‌ی آزمون ابزار کمکی برای این موارد است. کشف کردن نیز در پی گفت‌وگو حاصل خواهد شد. لذا جلسات مشاوره‌ی کارنامه زمان مغتنمی برای شناسایی عوامل موفقیت یا عدم موفقیت است.

سنا دانش‌آموز پایه‌ی نهم است و در سه آزمون متوالی، روند صعودی در ترازش مشاهده می‌شود. در گفت‌وگو و بررسی کارنامه‌، او دلایل موفقیت خود را این‌گونه بیان می‌کند:

  • افزایش ساعات مطالعه

  • تست‌زنی از کتاب آبی علوم و آبی فارسی

  • مطالعه‌ی شبانه و مستمر فلش کارت

  • حل دفترچه‌ی غیرحضوری روز پنج‌شنبه قبل از آزمون و هدف‌گذاری چند از ده

  • مطالعه‌ی درس هر روز در همان روز