چگونه در درس علوم پیشرفت کنیم؟

علوم از درس‌های پایه‌ایِ دبستان و متوسطه‌ی اول است که یادگیری آن برای موفقیت در پایه‌های بالاتر، نیازی ضروری است.

چگونه در درس علوم پیشرفت کنیم؟

علوم از درس‌های پایه‌ایِ دبستان و متوسطه‌ی اول است که یادگیری آن برای موفقیت در پایه‌های بالاتر، نیازی ضروری است. در هنگام مطالعه‌ی درس علوم به نکات زیر توجه کنید تا بتوانید به راحتی در این درس پیشرفت کنید:

  • مطالعه‌ی کامل متن کتاب درسی

  • نت‌برداری در هنگام تدریس دبیر

  • خلاصه‌نویسی و مشخص کردن نکات کلیدی در هنگام مطالعه

  • توجه به اشکال، جداول، حاشیه‌نویسی و پاورقی‌ها

  • مطالعه‌ی قسمت‌هایی از کتاب با عناوینی مثل: «خود را بیازمایید»، «آزمایش کنید»، «آیا می‌دانید»، «گفت‌وگو کنید»، «فعالیت» و...

  • حل نمونه سوال تشریحی

  • تست‌زنی و توجه به تیپ سوالات

  • مطالعه‌ی کامل درسنامه و پاسخنامه‌ی تشریحی