آیا داشتن تنوع مطالعاتی در طول روز مهم است؟

تنوع در برنامه‌ی مطالعاتی سبب می‌شوند که شما دروس را بیش‌تر از قبل مرور کنید.

آیا داشتن تنوع مطالعاتی در طول روز مهم است؟

تنوع در برنامه‌ی مطالعاتی سبب می‌شوند که شما دروس را بیش‌تر از قبل مرور کنید. برای مثال اگر درس ریاضی را فقط در روزهای جمعه مطالعه می‌کنید، این درس تا هفته‌ی آینده مرور نخواهد شد، اما اگر هر روز دروس متفاوتی را در برنامه‌ی مطالعاتی خود قرار دهید، دفعات مرور شما بالاتر خواهد رفت و دروس برای شما تکرار خواهند شد.

نکته‌ی مهم دیگری که باید به آن دقت داشت این است که در آزمون سراسری دروس نیز متنوع هستند و شما نیاز به آمادگی در تمامی قسمت‌های ذهن خود دارید، بنابراین اگر در طول روز در دروس خود تنوع داشته باشید، می‌توانید ذهن خود را برای جلسه‌ی آزمون سراسری تقویت کنید.

بنابراین برای جلوگیری از خستگی ذهن و افزایش کیفیت مطالعه‌ی خود، تنوع مطالعاتی را رعایت کنید تا بتوانید با مرور بیش‌تر مطالب در طول هفته به تثبیت آن‌ها کمک کرده و در آزمون سراسری به موفقیت دست پیدا کنید.