کلید اولیه آزمون دستیاری منتشر شد

چهل و ششمین آزمون دستیاری دوم اسفند ماه اسفند در حالی برگزار شد که 13 هزار و 642 نفر در این آزمون ثبت نام کردند که از این تعداد 7 هزار و 507 نفر معادل 55 درصد داوطلبان زن و 6 هزار و 135 نفر معادل 45 د

کلید اولیه آزمون دستیاری منتشر شد

چهل و ششمین آزمون دستیاری دوم اسفند ماه اسفند در حالی برگزار شد که ۱۳ هزار و ۶۴۲ نفر در این آزمون ثبت نام کردند که از این تعداد ۷ هزار و ۵۰۷ نفر معادل ۵۵ درصد داوطلبان زن و ۶ هزار و ۱۳۵ نفر معادل ۴۵ درصد داوطلبان مرد بودند.


از این تعداد ۱۱ هزار و ۸۳۲ نفر در آزمون شرکت کردند.کلید اولیه چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در دفترچه های A ، D، C ، B در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است. داوطلبان تا سه شنبه ۷ اسفند فرصت دارند فرم درخواست بررسی سوالات را به صورت اینترنتی ارسال کنند.


کلید نهایی پس از بررسی درخواست ها و اعتراض داوطلبان منتشر خواهد شد.

منبع :