معرفی میکنم: هوش مصنوعی...!

هوش مصنوعی در حقیقت هوش کامپیوتر و ماشین هاست و به اینها توانایی هایی انسانی چون درک،تصمیم گیری و احساس میدهد. عده ای آن را خطرناک و تعدادی جذاب میدانند،نظر شما چیست؟

معرفی میکنم: هوش مصنوعی...!

هوش مصنوعی در حقیقت هوش کامپیوتر و ماشین هاست و به اینها توانایی هایی انسانی چون درک،تصمیم گیری و احساس میدهد.عده ای آن را خطرناک و تعدادی جذاب و بسیار مفید میدانند،نظر شما چیست؟

معرفی میکنم: هوش مصنوعی...!

معرفی میکنم: هوش مصنوعی...!

معرفی میکنم: هوش مصنوعی...!

معرفی میکنم: هوش مصنوعی...!

معرفی میکنم: هوش مصنوعی...!

معرفی میکنم: هوش مصنوعی...!

معرفی میکنم: هوش مصنوعی...!
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24