روش مطاله‌ی برترهای هنر 3

کلکسیون روش‌های مطالعه داوطلبان گروه هنر امیرحسین مظفر میانگین تراز 6033 داوطلب آزمون‌های هنر از میبد سابقهِ کانونی ایشان 3 سال است. پیشرفت در درس عربی: چند از ده 5

روش مطاله‌ی برترهای هنر 3

کلکسیون روش‌های مطالعه داوطلبان گروه هنر

امیرحسین مظفر میانگین تراز 6033 داوطلب آزمون‌های هنر از میبد

سابقهِ کانونی ایشان 3 سال است.

پیشرفت در درس عربی: چند از ده 5

مواردی که در پیشرفت این درس به من کمک کرد اول از همه پیش خوانی قبل از تدریس معلم بود، دوم نکته برداری در کلاس درس، سوم توجه ویژه به ترجمه لغات ومتن و چهارم برای یادگیری عمیق تر تست می‌زنم.