روش مطاله‌ی برترهای هنر 2

پریا خرمی‌زاده میانگین تراز 6149 داوطلب آزمون‌های هنر از کرمانشاه پیشرفت در مبحث: سیر هنر در تاریخ درس سیر هنر یکی از درس‌های مهم درک عمومی‌هنر است که برای من بسیار سخت بود ولی با مطالعه این درس

روش مطاله‌ی برترهای هنر 2

کلکسیون روش‌های مطالعه داوطلبان گروه هنر

پریا خرمی‌زاده میانگین تراز 6149 داوطلب آزمون‌های هنر از کرمانشاه

پیشرفت در مبحث: سیر هنر در تاریخ

درس سیر هنر یکی از درس‌های مهم درک عمومی‌هنر است که برای من بسیار سخت بود ولی با مطالعه این درس به روشی که در ادامه خواهم گفت تا حد زیادی برایم آسان شده است.

  1.  اولین قسمت این درساشکال ، نقاشی ها، آثار بناهای معروف و... کلا سوال‌هایی که به صورت تصویر داده می‌شود.من ابتدا 20 سوال از کتاب آبی درک عمومی هنر فقط سوال‌های تصاویر را حل می‌کنم سپس با استفاده از پاسخ‌نامه شکل‌های داده شده را به صورت کامل بررسی و کدگذاری می‌کنم گاهی برای بهتر متوجه شدن جزییات، تصویر را با اینترنت پیدا می‌کنم و با کیفیت بهتری آنرا بررسی می‌کنم. به این ترتیب با هر بار مطالعه و تست زدن کلی شکل و تصویر را یاد می‌گیرم.

  •  دومین قسمت این درس مربوط به اسامی بناها یا اشخاص مهم است. که من در ابتدا متن کتاب درسی را با دقت می‌خوانم سپس به سراغ کتاب سبز می‌روم و یک خلاصه برداری جامع و مفید از متن کتاب درسی و کتاب سبز می‌نویسم. بعد از دو روز 20 سوال از آنچه خوانده‌ام حل می‌کنم و پاسخنامه‌ی آن‌را با دقت مطالعه می‌کنم هر مطلبی را که فراموش کرده‌ام دوباره با دقت تکرار می‌کنم و اگر پاسخنامه نکته‌ی جدیدی داشت به خلاصه‌ام اضافه می‌کنم. در بررسی سوالات تمام گزینه‌ها رو می‌خوانم و یاد می‌گیرم صرفا به یاد گرفتن گزینه درست اکتفا نمی‌کنم.

  • بعد از خواندن مطالب اصلی مربوط به آزمون سه روز قبل از آزمون خلاصه‌های جمع آوری شده از کتاب سبز کانون و کتاب درسی را دوباره می‌خوانم و دوره می‌کنم. و دو روز قبل از آزمون  10 یا 20 سوال به صورت ترکیبی از تمام مطالبی که خوانده ام از کتاب آبی کانون حل و کامل بررسی می‌کنم. البته تمرکز من بر روی با کیفیت درس خواندن است تا کمیت.