کنکور 98

کارت ازمون دهم انسانی 17 اسفند 97

اینجا، کارت‌هایی که منطبق بر مباحث آزمون 17 اسفند 1397 هستند، ارائه شده است. شما می‌توانید برای آزمون پیش‌رو، از این کارت‌ها استفاده کنید ...

کارت ازمون دهم انسانی 17 اسفند 97

دانش‌آموزان عزیز دهمی

سلام

برای مرور و جمع‌بندی دروس در زمان کم،از فلـش‌کـارت استفاده کنید، به این ترتیب که برای آزمون پیش‌رو (‌آزمون 17 اسفند 1397)، کارت‌ها‌ی زیر که مطابق با برنامه راهبردی کانون تعیین شده‌اند را جدا کرده وبه‌همراه داشته باشید و از آن‌ها در کتابخانه، مسیر رفت‌و آمد (تاکسی، اتوبوس ، مسافرت ، مهمانی و ...)، استفاده کنید. بنابراین با خواندن کارت‌های تعیین شده در هر درس،مطالب مربوط به این آزمون را مرور می‌کنید.

شما می‌توانید فلش‌کارت‌های مقطع خود را از نمایندگی کانون در شهرتان تهیه کنید.

کارت ازمون دهم انسانی 17 اسفند 97