روش‌های مطالعه در درس عربی انسانی

ترجمه و یادگیری لغات اساس یادگیری درس عربی است برای یادگیری قواعد سراغ ترجمه بروید

روش‌های مطالعه در درس عربی انسانی

مراد محمد مرادی ـ پایه‌ی دهم انسانی ـ دبیرستان شهید بهشتی بجنورد ـ تراز 6200

روش مطالعه‌ی من در درس عربی به این شکل است که ابتدا برای مبحث ترجمه، لغات را مرور می‌کنم تا اگر  به واژه دشواری در تست‌ها برخورد کردم و نیاز به دانستن معنای آن باشد، بتوانم جواب آن تست را بدهم.

 بعد از آن به بررسی و یادگیری اساس قواعد عربی که برای زدن تست‌های عربی خیلی کارساز و مفید است

می پردازدم.

برای یادگیری بهتر و زدن تست‌های عربی کتاب جامع کانون را تهیه کرده ام که بیشتر قواعد عربی در درسنامه آن توضیح داده شده است.

منبع :