کلکسیون روش مطالعه دروس نهم

آیا دوست دارید بدانید دوستان شما و رتبه‌های برتر مقطع شما، هر درس را به چه شیوه‌ای مطالعه می‌کنند؟

کلکسیون روش مطالعه دروس نهم

دانش‌آموزان عزیز نهمی!

آیا دوست ‌دارید بدانید دوستان شما و رتبه‌های برتر مقطع شما، هر درس را به چه شیوه‌ای مطالعه می‌کنند؟

در این مقاله، ما با کمک گروهی از دوستان نهمی شما که در آزمون‌های کانون شرکت می‌کنند و میانگین تراز آن‌ها در آزمون‌ها بالای 6000 است، صحبت کرده‌ایم و روش مطالعه این دوستان را با شما به اشتراک می‌گذاریم.


فاطمه عربیون- میانگین تراز 6512- روش مطالعه در درس علوم نهم – تهران

من به سؤالات این درس در آزمون نه از ده پاسخ می‌دهم.

سر کلاس درس خوب گوش می‌کنم، برای حل تست از کتاب سه‌سطحی استفاده می‌کنم. روزانه 100 تست از درس‌های مختلف حل می‌کنم. هر روز مطالعه می‌کنم. قبل از آزمون، سؤالاتی را که در آزمون گذشته اشتباه پاسخ داده‌ام مورد بررسی قرار می‌دهم، دلیل آن را پیدا می‌کنم و سعی می‌کنم با کمک پاسخ تشریحی به سؤالات آن مباحث تسلط پیدا کنم.


ملیکا بختیاری- میانگین تراز 6069- روش مطالعه در درس‌های ریاضی و علوم نهم – تهران

من به سؤالات این درس در اغلب آزمون نه از ده پاسخ می‌دهم.

قبل از درس معلم، درس را پیش‌خوانی می‌کنم و سر کلاس درس خوب گوش می‌کنم. برای حل تست از کتاب‌ اشتباهات متداول استفاده می‌کنم. روزانه مطالعه می‌کنم. قبل از هر آزمون، سؤالاتی را که در آزمون قبلی اشتباه پاسخ داده‌ام دوباره حل می‌کنم و با پاسخ تشریحی چک می‌کنم تا به آن تیپ سؤالات کاملاً تسلط پیدا کنم.