مسیر دارو رسانی به مغز ردیابی شد

محققان کشور در آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از روش‌های تصویربرداری فلورسنت، مسیر دارو رسانی را در بافت مغز موش سالم ردیابی کردند.

مسیر دارو رسانی به مغز ردیابی شد
محققان کشور در آزمایشگاه پیش‌بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از روش‌های تصویربرداری فلورسنت، مسیر دارو رسانی را در بافت مغز موش سالم ردیابی کردند.

این پژوهش برای نخستین بار برای بررسی درستی جذب دارو در بافت مغز انجام شد که محققان ایرانی از سیستم تصویربرداری - اپتیکی برای ردیابی این مسیر استفاده کردند.
پژوهشگران در این تحقیق از نانو ذرات استفاده کردند که البته ابتدا آن را به عنوان دارو با ماده فلورسنت، نشاندار کردند و پس از تزریق به آزمودنی برای ردیابی در فواصل زمانی مختلف مورد تصویربرداری قرار دادند.
تصاویر به دست آمده و افزایش سیگنال حاصله در ناحیه مغز در این پژوهش، نشان از درستی جذب مغز دارد که فرآیند آن برای بررسی سایر متغیرها در آزمایشگاه پیش بالینی در حال ادامه است.

* نانوذرات دارو رسانی را بهبود می دهد
بر اساس این گزارش، در سال ‏های اخیر، توجه فراوانی به تهیه نانوذرات به ‏عنوان حامل ‏هایی برای دارو رسانی شده است؛ حامل های نانویی با تغییر خصوصیات فارماکوکینتیک دارو باعث بهبود عملکرد دارو و کاهش عوارض جانبی آن می شوند.
در ساخت نانوذرات به منظور انتقال داروها، از مواد مختلفی مانند پلیمرها، ذرات فلزی، لیپیدها استفاده می‏ شود که بسته به روش تولید آنها می‏ توان شکل و اندازه متفاوتی از ذرات را تولید کرد. سیستم های دارورسانی مبتنی بر حامل های نانویی اکنون به بازار دارویی جهان وارد شده اند و استفاده از آنها در دارو رسانی روز به روز رو به افزایش است. دورنمای آینده تحقیقات بر توسعه نانوذرات دارویی با عملکرد چندگانه مثلا ذرات با قابلیت دارو رسانی هدفمند و همزمان تصویربرداری قرار دارد.

* با تصویربرداری ردیابی دارو انجام شد
همچنین تصویربرداری فلورسنت که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته یک تکنیک تصویربرداری اپتیکی است که برای مشاهده و بررسی نحوه توزیع مواد فلورسنت در بدن حیوان، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این روش یک تکنیک تصویربرداری غیرتهاجمی برای مشاهده درون بدن است، این تکنیک از تابش غیر یونیزان مواد فلورسنت که شامل نور مرئی، اشعه ماوراءبنفش و نور مادون‌قرمز است برای به دست آوردن تصاویر دقیق از اندام‌ها و بافت‌ها و نیز ساختارهای کوچک‌تر از جمله سلول‌ها و حتی مولکول‌ها استفاده می‌کند.
این نوع نورها تصاویر را با استفاده از تحریک الکترون‌ها تولید می‌کنند که برخلاف استفاده اشعه یونیزاسیون در برخی دیگر از تکنیک‌های تصویربرداری هیچ‌گونه صدمه‌ای ایجاد نمی‌کند. این تصاویر توسط دانشمندان برای تحقیق و پزشکان برای تشخیص بیماری و درمان استفاده می‌شود.
با توجه به اهمیت مطالعات پیش بالینی و نبود امکانات مورد نیاز برای انجام این تحقیقات آزمایشگاه پیش بالینی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال گذشته راه اندازی شد تا با وجود مجهزترین دستگاه ها در این حوزه خدمات به محققان کشور ارائه شود.

منبع :