سطح دشواری آزمون فارغ التحصیل تجربی(3 اسفند)

فیزیک و شیمی پیش آسان بوده شیمی پایه و زیست پایه دشوار بوده بقیه درس‌ها سطح دشواری متعادلی داشته است.

سطح دشواری آزمون فارغ التحصیل تجربی(3 اسفند)

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

در جدول زیر آمار پاسخ‌گویی دانش‌آموزان پس از برگزاری آزمون ارائه شده است:

سطح دشواری آزمون فارغ التحصیل تجربی(3 اسفند)

فیزیک و شیمی پیش آسان بوده

شیمی پایه و زیست پایه دشوار بوده

بقیه درس ها سطح دشواری متعادلی داشته است.