آنچه لازم است درباره آزمون 17 اسفند دوازدهم معماری بدانید

از آزمون 17 اسفند، درس‌های پایه دهم و یازدهم هنرستان به برنامة آزمون اضافه شده

آنچه لازم است درباره آزمون 17 اسفند دوازدهم معماری بدانید

از آزمون 17 اسفند، درس‌های پایه دهم و یازدهم هنرستان به برنامة آزمون اضافه شده تا شما هنرجویان کوشا در آزمون‌های باقی‌مانده بتوانید این دروس را دوره کرده و برای کنکور، آمادگی بیشتری به دست آورید.

آزمون 17 اسفند ماه دوازدهم معماری شامل 90 سوال عمومی با زمان پاسخ‌گویی 95 دقیقه و همچنین 80 سوال تخصصی با زمان پاسخ گویی 85 دقیقه می‌باشد.

برنامه آزمون 3 اسفند و تعداد سوال ها و زمان‌بندی آزمون را در ادامه مشاهده کنید.

آنچه لازم است درباره آزمون 17 اسفند دوازدهم معماری بدانید

آنچه لازم است درباره آزمون 17 اسفند دوازدهم معماری بدانید

آنچه لازم است درباره آزمون 17 اسفند دوازدهم معماری بدانید

آنچه لازم است درباره آزمون 17 اسفند دوازدهم معماری بدانید

سعید کمالو

مسئول درس نقشه‌کشی معماری دوازدهم هنرستان