آنچه لازم است درباره آزمون 17 اسفند دوازدهم گرافیک بدانید

نکات مهمی که هنرجویان دوازدهم گرافیک لازم است درباه آزمون 17 اسفند بدانند

آنچه لازم است درباره آزمون 17 اسفند دوازدهم گرافیک بدانید

از آزمون 17 اسفند، دروس پایه دهم و یازدهم هنرستان به برنامه آزمون اضافه شده تا شما هنرجویان کوشا در آزمون‌های باقی‌مانده بتوانید این دروس را دوره کرده و برای کنکور، آمادگی بیشتری به دست آورید.

در قسمت دروس اختصاصی این آزمون، علاوه بر دروس پایه دوازدهم که در برنامه راهبردی شما موجود است، شامل 40 سوال (تاریخ هنرجهان، مبانی تصویرسازی، پایه و اصول صفحه‌آرایی و خط در گرافیک) 40 سوال هم از دروس پایه دهم (تاریخ هنر ایران، مبانی هنرهای تجسمی، عکاسی 1 و طراحی 1) اضافه شده است. مباحث اختصاصی پایه دوازدهم این آزمون در آزمون‌های 16 فروردین و 20 اردیبهشت 98 دوره می‌شوند.

آنچه لازم است درباره آزمون 17 اسفند دوازدهم گرافیک بدانید

آنچه لازم است درباره آزمون 17 اسفند دوازدهم گرافیک بدانیدآنچه لازم است درباره آزمون 17 اسفند دوازدهم گرافیک بدانید

همچنین در قسمت دروس عمومی این آزمون، علاوه بر دروس پایه دوازدهم که در برنامه راهبردی شما موجود است، شامل30 سوال (فارسی و نگارش3، عربی، زبان قرآن3 و دین و زندگی3) 60 سوال هم از دروس پایه دهم ( فیزیک، ریاضی1، انگلیسی1، دین و زندگی1، عربی، زبان قرآن1، فارسی و نگارش1) اضافه شده است. مباحث عمومی پایه دوازدهم این آزمون در آزمون‌های 7 فروردین و 20 اردیبهشت 98 دوره می‌شوند.

آنچه لازم است درباره آزمون 17 اسفند دوازدهم گرافیک بدانید


آنچه لازم است درباره آزمون 17 اسفند دوازدهم گرافیک بدانید

آنچه لازم است درباره آزمون 17 اسفند دوازدهم گرافیک بدانید

موفق باشید.

رویا حسنی (مسئول دروس دوازدهم گرافیک)