فیلم تحلیل سوالات آزمون 3 اسفند 97 دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم‌های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 3 اسفند 97، دروس تخصصی رشته تجربی را مشاهده می‌نمائید :‌

فیلم تحلیل سوالات آزمون 3 اسفند 97 دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 3 اسفند 97، دروس تخصصی رشته تجربی را مشاهده می نمائید :‌


ریاضی 3 : علی اصغر شریفی 


ریاضی پایه : سهیل حسن خان پور


زیست 3 : محمدامین بیگی 


فيزيك 3 : وحید مجدآبادی


فیزیک 1 : حسین میرزایی


فیزیک 2 : علیرضا بوربور

شیمی 3 : مهران رنجبر


شیمی 1:  مهران رنجبر

 

شیمی 2 : دانیال مهرعلی

فایل های ضمیمه

حل سوالات 91 تا 100 ریاضی
حل سوالات 101 تا 110 ریاضی
حل سوالات 111 تا 120 ریاضی
حل سوالات 181 تا 190 فیزیک
حل سوالات 191 تا 200 فیزیک
حل سوالات 201 تا 210 شیمی
حل سوالات 211 تا 220 شیمی
حل سوالات 221 تا 230 شیمی
حل سوالات 231 تا 235 شیمی
حل سوالات 236 تا 240 شیمی
حل سوالات 241 تا 245 شیمی
حل سوالات 121 تا 125 زیست شناسی
حل سوالات 126 تا 130 زیست شناسی
حل سوالات 131 تا 135 زیست شناسی
حل سوالات 136 تا 140 زیست شناسی