اسامی برندگان اعتبار اپلیکیشن (کامنت‌های منتخب _ 2 فروردین)

دانش آموزانی که اسامی آنها در این مطلب آمده است، در هفته‌ی منتهی به جمعه 2 فروردین بیشترین کامنت و پاسخ‌های درسی را در صفحات مقاطع ارسال کرده اند و برنده ...

اسامی برندگان اعتبار اپلیکیشن (کامنت‌های منتخب _ 2 فروردین)

دانش آموزانی که اسامی آنها در این مطلب آمده است، در هفته ی منتهی به جمعه 2 فروردین بیشترین کامنت و پاسخ های درسی را در صفحات مقاطع ارسال کرده اند و برنده ی 10000 تومان اعتبار در اپلیکیشن کانونی ها شده اند.

اپلیکیشن کانونی ها را از اینجا دانلود کنید

این چالش همچنان ادامه دارد، با گذاشتن کامنت های درسی در صفحات مقاطع و پاسخ به کامنت های درسیدیگران در این رقابت شرکت کنید.

اسامی برندگان اعتبار اپلیکیشن (کامنت‌های منتخب _ 2 فروردین)

اسامی برندگان اعتبار اپلیکیشن (کامنت‌های منتخب _ 2 فروردین)

اسامی برندگان اعتبار اپلیکیشن (کامنت‌های منتخب _ 2 فروردین)

اسامی برندگان اعتبار اپلیکیشن (کامنت‌های منتخب _ 2 فروردین)

اسامی برندگان اعتبار اپلیکیشن (کامنت‌های منتخب _ 2 فروردین)

اسامی برندگان اعتبار اپلیکیشن (کامنت‌های منتخب _ 2 فروردین)

اسامی برندگان اعتبار اپلیکیشن (کامنت‌های منتخب _ 2 فروردین)


مطالب مرتبط :

کامنت‌های درسی منتخب (پنجشنبه 1 فروردین)

مجموعه پرسش و پاسخ‌های زیست دوازدهم فصل 2 و 3

مجموعه پرسش و پاسخ‌های مبحث معادله و عبارات جبری

مجموعه پرسش و پاسخ‌های فصل سوم درس شیمی دهممطالب مرتبط

مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24