مقاله کاظم قلم چی : فراشناخت منابع در ایام نوروز

امسال در کنار تابلوی نوروز جدول منابع نوروز را هم برای شما طراحی کرده ایم . تکمیل این جدول ، فقط سه تا پنج دقیقه وقت شما را می‌گیرد .

مقاله کاظم قلم چی : فراشناخت منابع در ایام نوروز

منابع نوروز


فراشناخت منابع در ایام نوروز


امسال  در کنار تابلوی نوروز جدول منابع نوروز را هم  برای شما طراحی کرده ایم . تکمیل این جدول ، فقط سه تا پنج دقیقه  وقت شما  را می گیرد . پس از تکمیل جدول منابع با پشتیبان خود و اولیا و دوستان خود هم گفت وگو  ومشاوره کنید . این گفت وگوها ذهن شما را فعال تر می کند  و شما به برنامه و منابع خود مطمئن تر می شوید .


جدول منابع  شامل چهار قسمت است .

کتاب درسی و جزوه ی معلم  و یادداشت های خودتان

سوال های آزمون های گذشته ی کانون

 کتاب های آموزشی و سوال های نشان دار و کتاب خود آموزی که خودتان نوشته اید

منابع ویژه ی دوران نوروز


پس از انتخاب منابع به این چند سوال هم فکر کنید

آیا  در دوران نوروز روش بازیابی را اجرا می کنید ؟ یا این که ابتدا مطالعه می کنید و سپس امتحان می دهید ؟

در صورتی روش بازیابی را اجرا می کنید ، این روش را برای همه ی درس ها اجرا می کنید  یا برای بعضی درس ها ؟ ( روش بازیابی این  است که قبل از مطالعه ، یک مجموعه سوال را امتحان بدهید . یا این که قبل از مطالعه آن چه را به یاد دارید  برای خودتان یا دیگری توضیح دهید یا بنویسید . )

اگر روش بازیابی را اجرا می کنید  منبع شما برای امتحان دادن چیست ؟ با پاسخ به سوال های آزمون های گذشته این کار را انجام می دهید یا با پاسخ به سوال های نشان دار از کتاب ها ؟  یا پاسخ به یک مجموعه از سوال های کتاب نوروز که به صورت مجموعه ای تدوین شده اند و برای شما جدید هستند؟

در صورتی که می خواهید سوال های آزمون های گذشته را امتحان بدهید کدام سوال ها را در اولویت قرار می دهید ؟ سوال هایی که قبلا درست جواب داده اید ؟ سوال هایی که اشتباه جواب داده اید یا آن هایی که جواب نداده بودید؟  یا  تصمیم دارید سوال ها را به صورت دفترچه ای و مجموعه ای جواب دهید یا این که می خواهید جزوه ی هوشمند  را تهیه کنید  و سوال ها را به صورت منتخب پاسخ دهید  ؟

در صورتی که در بعضی درس ها  نمی خواهید روش بازیابی را  اجرا کنید و می خواهید ابتدا مطالعه کنید سپس امتحان بدهید منبع  شما  برای مطالعه کدام است ؟ کتاب درسی یا جزوه ی معلم یا درسنامه ی کتاب آموزشی یا خلاصه درس هایی که خودتان نوشته اید ؟

کدام کتاب های آموزشی را در دوران نوروز مطالعه و تمرین خواهید کرد ؟

در انتخاب منابع اولویت را به منابعی بدهید که قبلا مطالعه و تمرین کرده اید . ابتدا به سراغ سوال های نشان دار بروید  این ها سوال هایی هستند که خودتان قبلا تشخیص داده اید برای شما مهم تر هستند. سپس  می توانید از بین مباحثی که اصلا مطالعه نکرده اید مبحث هایی را انتخاب کنید و آن ها را مطالعه و تمرین کنید . دقت کنید که زمان نوروز محدود است و شما نباید همه ی وقت خود را روی یک یا دو درس متمرکز کنید .

آیا همه ی سوال ها را تمرین می کنید یا فقط سوال های نشان دار را ؟  درهمه ی درس ها و همه ی فصل یک روش را دارید یا در بعضی درس ها  همه ی سوال ها را تمرین می کنید و در بعضی درس ها سوال های نشان دار را ؟

از منابع ویژه ی دوران نوروز کدام  را انتخاب می کنید ؟ کتاب نوروز و کتاب های زرد عمومی پایه و زردعمومی دوازدهم را چگونه مطالعه خواهید کرد ؟  درس به درس یا مجموعه ای ؟ در ابتدای روز و به عنوان بازیابی و امتحان قبل از شروع مطالعه این کتاب ها را تمرین می کنید یا در پایان مطالعه ی هر درس یا در پایان هر روز به عنوان جمع بندی ؟


و اما منبع اصلی

منبع اصلی زمان است ؟

در ایام نوروز چند ساعت مطالعه خواهید کرد ؟


آیا دفتر برنامه ریزی دارید و می دانید توان زحمت کشی شما چقدر است ؟ آیا صفحه ی 182 دفتر برنامه ریزی را نوشته اید و می دانید  واقعا چند ساعت در روز درس خوانده اید و میانگین ساعات مطالعه ی شما در هفته چقدر است و در روزهایی که به مدرسه نمی روید چند ساعت می توانید مطالعه کنید ؟

اگر هنوز دفتر برنامه ریزی را تکمیل نکرده اید . از امروز شروع کنید ودفتر را تکمیل کنید و به ویژه ی صفحه ی جمع بندی دفتر ( صفحه ی 182) را کامل کنید تا با خود آگاهی بهتر از توان زحمت کشی تان برنامه ای واقعی تنظیم کنید

منبع اصلی شما زمان است . هر چه بیشتر زحمت بکشید نتیجه ی بهتری خواهید گرفت و هر چقدر برنامه ی بهتری تنظیم کنید از زمان خود بهره ی مطلوب تری خواهید گرفت

لطفا پس از مطالعه ی این مطلب جدول  منابع نوروزی را تکمیل کنید .  دقت کنید که زمان نوروز محدود است و باید انتخاب منابع و هدف هایی که در نظر می گیرید منطقی و در حد توان زحمت کشی تان باشد .  در دوران طلایی نوروز می توانید پیشرفت کنید به میزان زحمتی که می کشید و متناسب با برنامه ای که تنظیم می کنید .


تلاشگر و اندیشه ورز باشید 


موفقیت و پیروزی از آن شماست


کاظم قلم چی