آنچه لازم است برای آزمون 17 اسفند شبکه و نرم‌افزار 11 بدانید

مون 17 اسفند شامل 60 سوال عمومی با زمان پاسخ‌گویی60 دقیقه می‌باشد که در دروس انتخابی شیمی

آنچه لازم است برای آزمون 17 اسفند شبکه و نرم‌افزار  11 بدانید

آنچه لازم است برای آزمون 17 اسفند یازدهم شبکه و نرم افزار رایانه بدانید.

آزمون 17 اسفند شامل 60 سوال عمومی با زمان پاسخ‌گویی60 دقیقه می‌باشد که در دروس انتخابی شیمی و فیزیک، دانش‌آموزان شبکه و نرم افزار رایانه یازدهم، ملزم به پاسخگویی درس شیمی می باشند. همچنین در این آزمون 40 سوال تخصصی با زمان پاسخ گویی 45 دقیقه وجود دارد.

در این آزمون، برای درس های ریاضی و شیمی و همچنین برای درس های تخصصی، دو سری سوال به شما ارائه می‌شود: یک‌سری از پودمان جدید و یک‌سری از پودمان قبلی. این‌کار برای رعایت حال هنرجویانی است که هنوز پودمان جدید را شروع نکرده‌اند، اما شما می‌بایست فقط به یک سری از سوال‌ها پاسخ دهید.

اهداف و وی‍‍ژگی‌های این آزمون

  • - یک برنامه از پودمان 3 (کاملا مشابه آزمون قبلی) و یک برنامه از پودمان 4 می‌باشد، که به انتخاب خود یکی از دو برنامه را برای پاسخ گویی انتخاب می نمایید.

  • - توصیه می شود، در صورت تسلط بر مباحث پودمان3، پودمان 4 را برای پاسخ گویی انتخاب نمایید.

  • - در هر آزمون معمولا دو سوال از آزمون قبلی انتخاب می شود.

  • توصیه : برای آمادگی بیشتر در آزمون بعدی، از دفترچه آزمون غیرحضوری و کتاب جامع بهره ببرید و آزمون قبلی را حتما تحلیل نمایید.

آنچه لازم است برای آزمون 17 اسفند شبکه و نرم‌افزار  11 بدانید
آنچه لازم است برای آزمون 17 اسفند شبکه و نرم‌افزار  11 بدانیدآنچه لازم است برای آزمون 17 اسفند شبکه و نرم‌افزار  11 بدانید


آنچه لازم است برای آزمون 17 اسفند شبکه و نرم‌افزار  11 بدانید