سوالات پیشنهادی پشتیبان‌ها برای آزمون 17 اسفند- ششم دبستان

دانش آموزان گرامی در زیر مجموعه ای از سوالات درس علوم از کتاب‌های سه سطحی و آبی قلم چی برای شما آورده شده است.

سوالات پیشنهادی پشتیبان‌ها برای آزمون 17 اسفند- ششم دبستان

دانش آموزان گرامي

در زير مجموعه اي از سوالات درس علوم از كتاب هاي سه سطحي و آبي قلم چي براي شما آورده شده است.

اين سوالات از سوي برخي پشتيبان‌ها و افراد برتر كانون در مقطع ششم دبستان پيشنهاد شده اند. شما مي توانيد با مراجعه به كتاب‌ها و تمرين اين سوالات در آزمون 17 اسفند عملكرد ويژه اي داشته باشيد.

زهرا عسگری - ویراستار و مسئول دفترچه - ششم دبستان