روش‌های مطالعه سید سحاب اعرابی (رتبه 5 کنکور تجربی)

نکته:درس شیمی سوال‌های استانداردی ندارد، بنابراین پیشنهاد می‌کنم باتست‌های کنکورسال‌های قبل خود را بسنجیدتا اینکه مشخص شود در چه سطحی هستید.

روش‌های مطالعه سید سحاب اعرابی (رتبه 5 کنکور تجربی)

سیدسحاب اعرابی(رتبه 5 منطقه 1 در کنکور96)


روش‌های مطالعه من به‌صورت زیر بود:


شیمی:

1)مطالعه دقیق کتاب درسی

2)تمرین تست بعد از مطالعه کتاب درسی

3)مرور تست‌های نشانه‌دار

نکته: پیشنهاد می‌کنم باتست‌های کنکور سال‌های قبل خود را بسنجید تا اینکه مشخص شود در چه سطحی هستید.


زیست‌شناسی:

پیشنهاد من برای مطالعه درس زیست‌شناسی به این صورت است که بیشتر تمرکزتان روی مطالعه کتاب درسی باشد(به جز بیشتر بدانید). تمرین تست را در نظر داشته باشید ولی تاکید من بر این است که زیاد برای درس زیست‌شناسی درگیر تست نشوید و بیشتر روی کتاب درسی تمرکز کنید.


فیزیک:

1)مطالعه دقیق کتاب درسی

2) تمرین تستهای کتاب آبی کانون

3) مرور تست‌های نشانه‌دار


ریاضی:

1) مطالعه درسنامه و تمرین تست‌های کتاب آبی کانون

2) با تمرین تست‌های آزمون‌های سال‌های گذشته

نکته: برای درس فیزیک و ریاضی پیشنهادم این است که زیاد تست تمرین کنید تا سرعت و دقت شما را افزایش دهد.ارسال شده از طرف هادی دامن‌گیر