اشنایی با رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاه تهران

زبان عربی در واقع کلید فهم فرهنگ قرآنی و اسلامی و بهترین وسیله ارتباط میان کشورهای اسلامی به شمار می‌رود.

اشنایی با رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاه تهران

زبان عربی در واقع کلید فهم فرهنگ قرآنی و اسلامی و بهترین وسیله ارتباط میان کشورهای اسلامی به شمار می رود و با توجه به نیاز کشور به محقق و مترجم زبان عربی در سطوح مختلف و نیز احتیاج به تحقیق و تتبع در معارف اسلامی ضرورت وجود این رشته نمایان می شود.

دانش آموختگان این گروه قادرند نیاز ادارات مختلف از قبیل وزارت امورخارجه ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، کتابخانه های عمومی ، سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی کشور ، رسانه های گروهی و غیره را از لحاظ زبان عربی و مترجمی و تحقیقات برآورده سازند. همچنین دانشجویان پس از فراغت از تحصیل می توانند به عنوان دبیر در مدارس راهنمایی و دبیرستان مشغول تدریس شوند.

باعنایت به این نیازها دروس رشته تدوین شده است که اهم آنها عبارتند از :

-علوم ادبی و دستوری

-دروس تاریخی(تاریخ ادبیات عرب)

-دروسی که در مکالمه به دانشجو کمک می کند

-دروسی در زمینه ترجمه و فنون و روشهای آن

-دروسی در متن شناسی برای تسلط به متون علمی عربی

-درس های زبانشناسی و نقد ادبی

-دروس مربوط به خواندن و درک مطلب انواع متون سخت ادبی قدیم و معاصر

-دروسی برای آشنایی با شعر و انواع اوزان آن.


منبع:

https://literature.ut.ac.ir/arabic-lan