کنکور 98

آشنایی با رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران

دانشجویان مهارت‌های کافی در زمینه‌های ادبی ، بلاغی ، دستوری و اصطلاحات علوم مختلف در متون و آثار قدیم و جدید ادبیات فارسی را به دست می‌آورند

آشنایی با رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران

   دانشجویان مهارت های کافی در زمینه های ادبی ، بلاغی ، دستوری و اصطلاحات علوم مختلف در متون و آثار قدیم و جدید ادبیات فارسی را به دست می آورند تا بتوانند امانت های وزین ادب فارسی را از طریق تعلیم در مؤسسات آموزش عالی به نسل های بعد از خود انتقال دهند و از این طریق رسالت معرفی زبان و ادبیات فارسی را که حاوی فرهنگ غنی اسلامی، اعتقادی و اخلاقی و عرفانی است به سرمنزل مقصود برسانند . در مجموعه دروس این رشته ، متون و تمام آثار درجه اول زبان فارسی که آشنایی با آن ها ضروری است در نظرگرفته شده و هیچ نوعی از انواع آثار برجسته زبان فارسی از متون تفسیری و قرآنی تامتون عرفانی و حکمی و اخلاقی و داستانی ادبیات، از دوران قدیم گرفته تا دوران معاصر و عصر انقلاب مورد غفلت قرار نگرفته است .

  دانش آموختگان این دوره ها قادرند در تمام بخش های توسعه فرهنگی و ادبیات فارسی از قبیل بنیادهای تدوین کتب درسی و کمک درسی، بنیادهای پژوهشی در زمینه های مختلف ادب فارسی،فرهنگستان ها ، آموزش و پرورش، رادیو و تلویزیون،مطبوعات،مؤسسات و سازمان های مختلف چاپ و نشر ، سازمان های تألیف و ترجمه ، شورای گسترش زبان فارسی در خارج از کشور ،و مجتمع گسترش زبان فارسی و نیز در جریان گسترش کتب علمی و فنی و پزشکی که نیازمند به زبان روشن و قابل فهم هستند و حتی در گسترش و ترویج علوم و معارف اسلامی درخارج از کشور ، فعالیت کنند

 نشریه تخصصی «زبان و ادبیات فارسی» از طرف این گروه به صورت فصلنامه منتشر می شود که ضمیمه مجله علمی – پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی است.

  

 عضویت در سازمان های بین المللی ادبیات فارسی ، انجمن استادان زبان فارسی شبه قاره و هندوستان و عضویت در انجمن استادان فارسی ایران و کشورهای خارج و عضویت در انجمن استادان ادبیات فارسی کشورهای بالکان (ترکیه و غیره) و عضویت در هیئت های ممیزه دانشگاه تهران و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و حضور فعال با ارائه مقالات تحقیقی در کنگره های جهانی از مظاهر فعالیت های اعضای این گروه است.


منبع:

https://literature.ut.ac.ir/persian-lan