کامنت‌های درسی منتخب (چهارشنبه 1 اسفند)

هر شب بهترین پرسش و پاسخ‌های درسی شما در میان کامنت‌های صفحات مقاطع، بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

کامنت‌های درسی منتخب (چهارشنبه 1 اسفند)

هر شب بهترین پرسش و پاسخ های درسی شما در میان کامنت های صفحات مقاطع، بر روی سایت قرار خواهد گرفت.


از ساعت 15 روز سه شنبه 30 بهمن تا ساعت 15 روز چهار شنبه 1 اسفند ماه، مجموعا 332 پرسش و پاسخ درسی در صفحات مقاطع قرار گرفت که بهترین های آنها در این مطلب تقدیم شما می شود. 


+ از این پس، هر دوهفته یک بار به فعال ترین دانش آموزان در زمینه ارسال کامنت درسی و پاسخ به سوالات درسی دیگران 5000 تومان اعتبار در اپلیکیشن کانونی ها اهدا خواهد شد.


مطالب مرتبط:

کامنت‌های درسی منتخب (سه شنبه 30 بهمن)