راهنمای اوتیسم برای دانش آموزان ابتدایی تدوین می‌شود

معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: تدوین کتاب راهنما و مهارت آموزی طیف اوتیسم برای دانش آموزان دوره ابتدایی در دستور کار سازمان آموزش و پرورش استتثنایی قرار دارد.

راهنمای اوتیسم برای دانش آموزان ابتدایی تدوین می‌شود
معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: تدوین کتاب راهنما و مهارت آموزی طیف اوتیسم برای دانش آموزان دوره ابتدایی در دستور کار سازمان آموزش و پرورش استتثنایی قرار دارد.

محسن غفوریان در همایش اوتیسم که صبح امروز در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد برگزار شد، اظهار داشت: سازمان آموزش و پرورش استثنایی به عنوان متولی تعلیم و تربیت دانش آموزان طیف اوتیسم چند سیاست مهم را برای این دانش آموزان در نظر گرفته است.
وی گفت: یکی از این سیاست ها شناسایی به هنگام دانش آموزان با نیازهای ویژه است و توسعه و تقویت فرصت های آموزشی و فراگیرسازی آموزش برای همه کودکان از دیگر سیاست هاست.
معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی بیان کرد: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به موضوع توجه به تفاوت‌های فردی توجه شده است و اکنون2800 دانش آموز طیف اوتیسم در مدارس کشور تحصیل می کنند علاوه بر آن 78 هزار دانش آموز استثنایی در طرح تلفیقی فراگیر داریم.
غفوریان با اشاره به اینکه خدمات رسانی در این شرایط کار بسیار سختی است، گفت: با وجود مشکلات کار را شروع کردیم و امیدواریم سال آینده آمار طرح فراگیر بیشتر باشد.
معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی بیان کرد: امروز بالغ بر 150 هزار دانش آموز استثنایی تحت پوشش داریم که بیش از 70 هزار نفرشان در طرح فراگیر هستند.
غفوریان اظهار داشت: به ازای هر 25 هزار دانش آموز یک مدرسه استثنایی داریم همچنین آیین نامه طرح تلفیقی را اجرا کردیم و به آموزش فراگیر، معلم رابط و طرح پشتیبانی هم توجه شد.
وی با اشاره به اینکه آموزش والد محور مورد توجه است، گفت: یکی از مهمترین کارها در فراگیر سازی آموزش استاندارد کردن است، بر این اساس کارگاه های تخصصی برای تربیت معلمان چند مهارتی داشتیم.
معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی بیان کرد: اکنون فعالیت های حرفه ای رشته باغبانی و کمک خدمات اداری برای دانش آموزان طیف اوتیسم در دست اجراست و برای 36 رشته مهارتی پودمانی برنامه هایی داریم همچنین رشته تحصیلی موسیقی برای طیف اوتیسم داریم.
غفوریان با اشاره به اینکه کار خدمات حمایتی از سال 94 آغاز شده است، اظهار داشت: ارائه خدمات حمایتی به دانش آموزان با نیازهای ویژه مورد توجه است و تمام هزینه های بیمارستانی، داروهای مستمر و پوشک را در دستور کار داریم.
غفوریان تصریح کرد: ادعا نمی کنیم خدمات ما کامل است اما به دنبال خدمات مفید و موثر هستیم و امیدواریم دانشگاه ها بیشتر به کمک ما بیایند همچنین این سازمان آماده همکاری با تمام تشکل های غیر دولتی و دانشگاهیان است.

منبع :