خداحافظی قوهای فریادکش با تالاب‌های مازندران

قوهای آوازخوان (فریادکش) پس از حدود سه ماه زمستان گذرانی در تالاب و آبگیرهای مازندران، این استان را به مقصد زیستگاه اصلی شان در مناطق شمال دریای خزر ترک کردند.

خداحافظی قوهای فریادکش با تالاب‌های مازندران
قوهای آوازخوان (فریادکش) پس از حدود سه ماه زمستان گذرانی در تالاب و آبگیرهای مازندران، این استان را به مقصد زیستگاه اصلی شان در مناطق شمال دریای خزر ترک کردند.

قوهای فریادکش آخرین گروه از 90 گونه پرنده مهاجری بودند که مهمان تالاب ها و آبگیرهای مازندران شدند و به نظر می رسد بازگشتشان به زیستگاه اصلی امسال هم با کمی تعجیل همراه شده است.
بر اساس گزارش محیط زیست مازندران، قوهای فریادکش که اواسط آذر ماه به مازندران آمدند، از اوایل هفته جاری به تدریج در حال ترک تالاب و آبگیرهای این خطه شمال کشور هستند. پیش بینی می شود بازگشت این گونه که تعدادشان کمتر از دو هزار بال برآورد می شود تا اواسط اسفند ماه به دراز بکشد.

**کاهش جمعیت
به گفته رئیس اداره حیات وحش محیط زیست مازندران، زمستان امسال کمتر از 2 هزار بال قوی آوازخوان به عنوان آخرین گروه از پرندگان مهاجر مهمان زیستگاه زمستان گذرانی خود در مازندران شدند.
کوروس ربیعی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود که تاکنون حدود 90 درصد از جمعیت قوهای فریادکش مازندران را ترک کردند و بقیه نیز در چند روز آینده بر می گردند.
وی ادامه داد که قوها در طول مسیر بازگشت به زیستگاه اصلی خود در شمال خزر، در چندین آبگیر و آببندان بین راهی استراحت می کنند و اوایل بهار به مقصد می رسند.
وی دلیل کاهش جمعیت قوهای آوازخوان را نسبت به سنوات گذشته گرمای نسبی هوا در شمال دریای خزر و وجود تغذیه مناسب برای این گونه از پرندگان بیان کرد.
ربیعی گفت: از حدود یک دهه گذشته تاکنون مهاجرت قوها به جنوب دریای خزر به خصوص مازندران روند کاهشی دارد و چه بسا در سنوات آینده شاهد سالی بدون قو در صورت مساعد بودن هوا در شمال دریای خزر باشیم.
وی افزود: در سال 86 که زمستان سردی در شمال دریای خزر حاکم شد، حدود 10 هزار بال قو به مازندران کوچ کردند و از آن سال به بعد روند مهاجرت این گونه کاهش یافت که همچنان نیز ادامه دارد.
بر اساس آمار، همه ساله در پاییز و زمستان حدود 90 گونه پرنده زمستان گذران از شمال خزر و برخی مناطق سرد کشورمان به مازندران کوچ می کنند که جمعیتشان تا 1.5 بال نیز برآورد شده است.

منبع :