اغراق، ایهام، ایهام تناسب

نمونه ابیات علوم و فنون ادبی کنکور انسانی تمام ابیات دارای اغراق کنکورهای اخیر تمام ابیات دارای ایهام کنکورهای اخیر تمام ابیات دارای ایهام تناسب کنکورهای اخیر نویسنده: کامران اله مرادی

اغراق، ایهام، ایهام تناسب

علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی


تمام ابیات دارای اغراق، ایهام، ایهام تناسب در کنکورهای 93 تا 97


نویسنده: کامران اله مرادی


علوم و فنون ادبی کنکور انسانی

اغراق، ایهام، ایهام تناسب

ایهام کنکور

ایهام تناسب کنکور

بیت دارای اغراق

بیت دارای ایهام تناسب

بیت دارای ایهام


مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور 98

با رتبه ام در کنکور 98 احتمال دارد در چه رشته و دانشگاهی قبول شوم؟
پاسخ به سوال های شما درباره سهمیه ها ،پردیس ،شبانه ، غیر انتفاعی و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید