کلکسیون روش‌های مطالعه منتخب (1 اسفند)

هر روز بهترین روش‌های مطالعه آن روز بر روی سایت درج خواهد شد.

کلکسیون روش‌های مطالعه منتخب (1 اسفند)

همانطور که مستحضر هستید، یکی از مهم ترین قسمت های مطالعه، انتخاب روش مطالعه مناسب در آن درس است. در سایت کانون بخش ویژه ای برای این کار اختصاص داده شده است. 


تعدادی از روش مطالعه های برتر امروز را در این مقاله می بینید:حسین آقایی - تراز 8081 - دوازدهم ریاضی - روش مطالعه درس فيزيك - شيرگاه

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم.

 سپس تست های کتاب آبی کانون را پاسخ می دهم.

تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم و تست های مهم را نشان دار می کنم.

نکات مهم جزوه و تست ها را یادداشت می کنم.

چند روز مانده به آزمون کانون تعدادی تست برای مرور مطالب می زنم و برای آزمون آماده می شوم.


محمدجواد یارعلی دارائی - تراز 8079 - دوازدهم تجربی - روش مطالعه درس شيمي - داران

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم.

سپس درسنامه کتاب آبی را با دقت می خوانم.

سپس تست های این کتاب را به صورت زمان دار حل می کنم.

تست های نکته دار را نشان دار می کنم.


زهرا ذکریائی - تراز 7204 - دوازدهم انسانی - روش مطالعه درس روانشناسي - جويبار

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم.

سپس خلاصه نویسی می کنم و نکات مهم کتاب درسی را یادداشت می کنم.

سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

تست ها را به صورت آموزشی حل می کنم و نکات مهم را یادداشت می کنم.

تست های مهم را نشان دار می کنم.

چند روز مانده به آزمون کانون تست های نشان دار کتاب آبی و آزمون غیرحضوری را حل می کنم.


ابوالفضل قلندری - تراز 7542 - یازدهم ریاضی - روش مطالعه درس فیزیک 2 - نوشهر

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا درسنامه کتاب کمک درسی را مطالعه می کنم.

پس از تسلط به درسنامه ، تعدادی تست به صورت زمان دار حل می کنم.

در هنگام حل تست، تست های نشان دار را نشان دار می کنم.

روز قبل از آزمون کانون سوالات آزمون غیر حضوری را حل می کنم.


حسین کلانتری - تراز 6126 - یازدهم تجربی - روش مطالعه درس ریاضی 2 - هرسين

 • در این درس چند از ده خود را از 5 به 8 افزایش دادم.

 • در این درس ابتدا متن کتاب درسی را مطالعه می کنم.

 • سپس برای درک بیشتر، سوالات تشریحی کار می کنم.

 • بعد از آن برای رسیدن به تسلط بیشتر تست های کتاب آبی کار می کنم.

 • نکات تست ها را وارد دفتر نکته برداری می کنم.

 • بعد از آزمون برای سوالات اشتباه و پاسخ نداده دوباره از کتاب آبی استفاده می کنم و متناسب با اشتباهاتم تست کار می کنم.

 • برای جمع بندی از روش بازیابی استفاده می کنم و با حل تست مطالب را مرور می کنم.


پوریا سیفی - تراز 7012 - یازدهم انسانی - روش مطالعه درس ریاضی و آمار 2 - مريوان

 • این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

 • شب قبل از کلاس مدرسه پیش مطالعه را انجام داده و چند تست از روی کتاب آبی کانون حل می کنم.

 • بعد از مدرسه جزوه دبیر و کتاب درسی را مطالعه می کنم .

 • در هنگام مرور جزوه و کتاب درسی ، یک پیمانه از کتاب آبی تست کار می کنم.

 • در هنگام حل تست نکات مهم پاسخنامه را در دفتری یادداشت می کنم .

 •  یک روز قبل از آزمون کانون تست های نشان دار و نکات مهم را مرور می کنم.


هانیه نجفی - تراز 6202 - دهم ریاضی - روش مطالعه درس ریاضی 1 - اردبيل

در این درس چند از ده خود را از 6 به 7 افزایش دادم.

پس از تدریس دبیر به مطالعه دقیق کتاب درسی می پردازم و نکات مربوط به هر مبحث را یادداشت می کنم.

پس از مطالعه کتاب درسی، درسنامه کتاب آبی کانون را مطالعه می کنم.

پس از تسلط به درسنامه، از روی این کتاب تعدادی تست به صورت زمان دار حل می کنم.

کتاب آبی ریاضی تاثیر به سزایی هم درامتحانات مدرسه و هم در آزمون ها برایم داشته است.


آرین مهتابی - تراز 7294 - دهم تجربی - روش مطالعه درس زیست شناسی 1 - سياهكل

این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

من ابتدا 2 مرتبه کتاب درسی را می خوانم که بار اول روزنامه وار و بار دوم با دقت بیشتر است.

بلافاصله پس از مطالعه ­ی کتاب درسی، تعداد زیادی تست حل می کنم و در نتیجه ذهن شفاف تری نسبت به آن قسمت پیدا می کنم.

مهم ترین منبع من در این درس کتاب درسی است. من در این درس ابتدا کتاب درسی را کاملا دقیق مطالعه می کنم.

سپس درسنامه کتاب آبی کانون را با دقت مطالعه می کنم.

بعد از تسلط به درسنامه، از روی این کتاب تعداد زیادی تست به صورت زمان دار حل می کنم.


الهام مالکی - تراز 6705 - دهم انسانی - روش مطالعه درس منطق - اسفراين

در این درس چند از ده خود را از 5 به 8 افزایش دادم.

ابتدا کتاب درسی را با دقت مطالعه و نکات را در حاشیه کتاب خلاصه نویسی میکنم.

سپس از روی کتاب آبی کانون تعدادی تست به صورت آموزشی حل می کنم.

بقیه تست های این کتاب را به صورت زمان دار حل می کنم و تست های نکته دار را نشان دار می کنم.

سپس از روی کتاب سه سطحی کانون تعدادی تست حل می کنم.

استفاده ازکتابهای سه سطحی باعث میشود که من با سطح سوالات دشوار هم آشنا بشوم و نظم خاصی به مطالعه ام می دهد.


امیررضا رنجبر - تراز 6529 - نهم - روش مطالعه درس پیام آسمانی - آمل

این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

با توجه به اینکه این درس حالت حفظ کردنی دارد، خط به خط کتاب درسی را مطالعه میکنم.

سپس از کتاب آبی تست را حل می کنم.

برای بخش قرآن نیز از این کتاب استفاده کردم و تحلیل آیه ها و تست ها را بررسی می کنم.


حسن فضلی - تراز 6270 - هشتم - روش مطالعه درس ریاضی - آمل

در این درس چند از ده خود را از 5 به 7 افزایش دادم.

ابتدا جزوه معلم را با دقت مطالعه میکنم.

سپس تمرینات کتاب درسی را حل می کنم. 

سپس تست های کتاب آبی کانون را حل می کنم.

تست های نکته دار را مشخص می کنم.

سپس تست های کتاب سه سطحی را به صورت زمان دار حل می کنم.

اشکالات خود را مشخص میکنم و با مطالعه دوباره کتاب و جزوه رفع اشکال میکنم.


ستایش تفسیده - تراز 6105 - هفتم - روش مطالعه درس مطالعات اجتماعی - آمل

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را مو به مو و دقیق مطالعه می کنم.

نکات مهم را در کتاب یادداشت می کنم.

چند روز مانده به آزمون کانون، آزمون غیرحضوری را حل می کنم.


محمدسام رحیمی - تراز 6221 - ششم - روش مطالعه درس علوم تجربی - آمل

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

روش مطالعه ام به این شکل است که ابتدا کتاب درسی را خوب میخوانم.

سپس جزوه ی معلم را دقیق میخوانم.

سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

بعد از چند روز مجددا تعدادی تست از روی این کتاب حل می کنم.


غزل صادق زاده - تراز 6857 - پنجم - روش مطالعه درس ریاضی - اردبيل

این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

برای مطالعه درس ریاضی از کتاب درسی شروع می کنم.

سپس سوالات کتاب سه سطحی را برای تثبیت بیشتر مطالب حل میکنم.

دلیل استفاده من از این کتاب به خاطر سطح بندی سوالات هر فصل است.

من تک تک سوالات را حل می کنم و تعداد سوالاتی که در هر سطح پاسخ درست داده ام را بررسی می کنم.

این کار به من کمک می کند تا بدانم وضعیتم در کدام سطح بهتر است.

سعی می کنم هر روز در حدود 10 الی 15 سوال از کتاب سه سطحی حل کنم و برای حل سوالات ابتدا زمان می گیرم و سوالات را حل میکنم.

سپس دوباره بدون در نظر گرفتن زمان سوالات را حل میکنم تا ببینم سوالاتی که پاسخ اشتباه داده بودم را می توانم دوباره به درستی حل کنم یا نه.

این کتاب به من کمک کرده که سوالات دشوار و آسان را در سر جلسه آزمون بهتر پاسخ دهم.


درسا صفاپور - تراز 6311 - چهارم - روش مطالعه درس ریاضی - اصفهان

من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده پاسخ می دهم.

هر درس را در همان روز تدریس دبیر مطالعه می کنم.

سپس از روی کتاب پر تکرار تعدادی سوال حل می کنم.

در پایان از روی کتاب سه سطحی کانون تعدادی تست حل می کنم.

تست های مهم را نشان دار می کنم و نکات مهم را یادداشت می کنم.مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24