سروش کریمی: چگونه درصد عربی را در دوران نوروز 30درصد رشد دادم

سید سروش کریمی مداحی هستم و به مدت 4 سال با میانگین تراز 7830 .....

سروش کریمی: چگونه درصد عربی را در دوران نوروز 30درصد رشد دادم

سید سروش کریمی مداحی هستم و به مدت 4 سال با میانگین تراز 7830 دانش آموز کانون بوده‌ام.

رتبه کنکور سراسری ریاضی در سال 93: 426

تا پیش از دوران نوروز میانگین درصد درس عربی من 55% بود. 

در دوران نوروز مطالعه کتاب زرد باعث آشنایی من با تیپ سؤال‌های کنکور در درس عربی شد و این مهم سبب هدفمندتر شدن مطالعه من در این درس شد و در نهایت میانگین درصد درس عربی آزمون‌های بعدی به 80% رسید.