آنچه باید در مورد آزمون عمومی 17 اسفند فارغ‌التحصیل بدانید

ویژگی‌های آزمون 17 اسفند عمومی فارغ‌التحصیل (تجربی-ریاضی) از پروژه آغاز نیمسال دوم

آنچه باید در مورد آزمون عمومی 17 اسفند فارغ‌التحصیل بدانید

ویژگی‌های آزمون 17 اسفند عمومی فارغ‌التحصیل (تجربی-ریاضی) از پروژه آغاز نیمسال دوم:

شامل 80 سؤال

مدت زمان پاسخگویی 60  دقیقه

زمان­بندی و  برنامه راهبردی این آزمون به قرار زیر است:

آنچه باید در مورد آزمون عمومی 17 اسفند فارغ‌التحصیل بدانید

آنچه باید در مورد آزمون عمومی 17 اسفند فارغ‌التحصیل بدانید

موفق باشید.