آب به کانون‌های گرد و غبار در منطقه سیستان هدایت شد

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: در پی ورود آب به تالاب بین المللی هامون عملیات بازگشایی مسیرهای آبرسانی به کانون‌های تولید گرد و غبار و احیای پوشش گیاهی با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

آب به کانون‌های گرد و غبار در منطقه سیستان هدایت شد
مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: در پی ورود آب به تالاب بین المللی هامون عملیات بازگشایی مسیرهای آبرسانی به کانون های تولید گرد و غبار و احیای پوشش گیاهی با سرعت بیشتری دنبال می شود.

وحید پورمردان در بازدید از عملیات اجرایی طرح مدیریت آب در تالاب هامون و بررسی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه هدایت آب به کانون های تولید گرد و غبار اظهار داشت: در پی ورود آب به تالاب بین المللی هامون عملیات بازگشایی مسیرهای آبرسانی به کانون های تولید گرد و غبار و احیای پوشش گیاهی جنگل خشک شده «بش دلبر» در تالاب هامون با سرعت بیشتری دنبال می شود.
وی افزود: در بازدیدی که از عملیات اجرایی کانال انتقال آب از هامون صابری به منطقه بش دلبر و منطقه «9 طایفه» انجام گرفت عملیات حفر کانال براساس برنامه ریزی های انجام شده توسط پیمانکار پروژه با سرعت اجرا می شود و امیدواریم در صورت بارندگی و ورود آب و آبرسانی به کانون های گرد و غبار و احیای پوشش گیاهی این مناطق از میزان ذرات معلق در هوا کاسته شود.
مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در ادامه سفر به سیستان از خاکریز ساخته شده به منظور مدیریت آب در منطقه «درد دل» هامون صابری بازدید و از برنامه ریزی برای ترمیم آن با عنایت به وضعیت بحرانی آب در سیستان خبر داد.
به گزارش ایرنا، خشکسالی های چند سال گذشته در منطقه سیستان مشکلات بسیاری را برای ساکنان و محیط زیست این منطقه ایجاد کرده است.
در پی ورود سیلاب های غیر قابل کنترل از سوی افغانستان به ایران و رسیدن آن به هامون صابوری (تالاب بین المللی هامون)، امیدها برای مدیریت کانون های گرد و غبار و احیای این تالاب بین المللی افزایش یافته است.
منطقه سیستان با پنج شهرستان زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز در شمال سیستان و بلوچستان با ولایت نیمروز افغانستان هم مرز است.
رودخانه هیرمند از بلندی های «بابایغما» از رشته کوه های هندوکش سرچشمه گرفته و پس از گذشت بیش از یک هزار کیلومتر وارد مرز ایران در سیستان می شود.
آب این رودخانه از 19 سال پیش تاکنون به سبب قهر طبیعت و برخی عوامل دیگر قطع شده بود و تنها در زمستان برخی سال ها سیلاب های جزیی ناشی از بارندگی ها به صورت دشتمال از داخل افغانستان وارد سیستان می شود که مدت زمان جریان آب بسیار کوتاه بود و به تالاب بین المللی هامون نمی رسید.

منبع :