نمونه سوالات آمادگی برای آزمون 3 اسفند-دروس عمومی ششم

در زیر نمونه سوال‌هایی برای درس‌های قرآن، هدیه‌های آسمان و مطالعات اجتماعی به همراه پاسخ تشریحی آورده شده است.

نمونه سوالات آمادگی برای آزمون 3 اسفند-دروس عمومی ششم

دانش‌آموزان عزیز

در زیر نمونه سوال‌هایی برای درس‌های قرآن، هدیه‌های آسمان و مطالعات اجتماعی به همراه پاسخ تشریحی آورده شده است. مباحث این سوال‌ها مطابق با برنامه‌ی آزمون 3 اسفند است. سوال‌ها را به دقت بخوانید و آن ها را پاسخ دهید سپس پاسخ خود را با پاسخ تشریحی مقایسه کنید. موفق باشید

زهرا عسگری - گروه تولید آزمون ششم دبستان

نمونه سوالات آمادگی برای آزمون 3 اسفند-دروس عمومی ششم

نمونه سوالات آمادگی برای آزمون 3 اسفند-دروس عمومی ششم

نمونه سوالات آمادگی برای آزمون 3 اسفند-دروس عمومی ششم

نمونه سوالات آمادگی برای آزمون 3 اسفند-دروس عمومی ششم

نمونه سوالات آمادگی برای آزمون 3 اسفند-دروس عمومی ششم