زیاد خواندن مهم‌تر است یا خوب خواندن؟

خوب درس بخوانیم یا زیاد درس بخوانیم؟ آیا تا کنون به این سؤال فکر کرده‌اید؟ پاسخ شما به این سؤال چیست؟

زیاد خواندن مهم‌تر است یا خوب خواندن؟

خوب درس بخوانیم یا زیاد درس بخوانیم؟ آیا تا کنون به این سؤال فکر کرده‌اید؟ پاسخ شما به این سؤال چیست؟ راجع به این سؤال با پدر و مادر خود گفت‌وگو کنید. می‌توانید این سؤال را برای تعدادی از دوستان هم‌کلاسی هم مطرح کنید و در مورد آن با هم گفت‌وگو کنید. این چند جمله را هم در نظر بگیرید.

1- ما برای موفقیت به هر دوی این‌ها نیاز داریم؛ یعنی هم خوب خواندن، هم زیاد خواندن!

2- خوب خواندن شرط کافی برای موفقیت است، اما زیاد خواندن شرط لازم و اصلی آن است.

3- زیاد خواندن، امکانات بیش‌تری برای خوب خواندن به وجود می‌آورد.

4- در فوتبال یک بازیکن سخت‌کوش 90 دقیقه‌ای نسبت به بازیکن تکنیکی یک‌نیمه‌ای امکان بیش‌تری برای حضور در زمین دارد.

5- نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود.