بعضی از سؤالات را نباید جواب بدهید

دانش‌آموزان بارها از کمبود وقت در آزمون شکایت دارند و افسوس سؤالاتی را می‌خورند که جواب آن را می‌دانسته ولی زمان برای پاسخ‌گویی به آن‌ها نداشته‌اند.

بعضی از سؤالات را نباید جواب بدهید

دانش‌آموزان بارها از کمبود وقت در آزمون شکایت دارند و افسوس سؤالاتی را می‌خورند که جواب آن را می‌دانسته ولی زمان برای پاسخ‌گویی به آن‌ها نداشته‌اند.

معمولاً در این گونه موارد همیشه پای چند سؤال چغر، دشوار یا وقت‌گیر در میان است که شما را وسوسه می‌کند تا به آن‌ها جواب بدهید و زمانی به خود می‌آیید که زمانی چندبرابر حد مجاز از دست داده‌اید. راهکار چیست؟

1- به بعضی از سؤالات نباید جواب بدهید. هنر رد شدن از سؤالات دشوار و وقت‌گیر را داشته باشید.

2- این کار را هنگام تمرین در خانه هم اجرا کنید. شما نمی‌توانید در خانه به همه‌ی سؤالات از اول تا آخر جواب بدهید و انتظار داشته باشید در جلسه‌ی آزمون سؤالات را به‌راحتی کنار بگذارید.

3- هر چه سریع‌تر این‌گونه سؤالات را کنار بگذارید، در پایان آزمون، زمان ذخیره‌شده خواهید داشت و می‌توانید به چند سؤال از آن‌ها پاسخ دهید. البته حالا دیگر خیالتان راحت است که به همه‌ی سؤالاتی که ساده بوده‌اند، پاسخ داده‌اید.