در جلسات پنج‌نفره اره‌های‌تان را تیز کنید

نیم‌سال اول را پشت سر گذاشتید. در بعضی از درس‌ها پیشرفت کرده‌اید و در بعضی از درس‌ها هم شاید آن طور که دوست داشتید نتیجه نگرفته‌اید. حالا باید چه کار کرد؟

در جلسات پنج‌نفره اره‌های‌تان را تیز کنید

نیم‌سال اول را پشت سر گذاشتید. در بعضی از درس‌ها پیشرفت کرده‌اید و در بعضی از درس‌ها هم شاید آن طور که دوست داشتید نتیجه نگرفته‌اید. حالا باید چه‌ کار کرد؟

یکی از هفت عادت مردمان مؤثر، تیز کردن اره‌هاست؛ یعنی دست از تکرار بردارید. لحظه‌ای درنگ کنید. عملکرد خود را دقیق بسنجید و نقاط مثبت، پیشرفت‌ها و دستاوردهای‌تان را بررسی کنید و از آن‌ها درس بگیرید.

روش‌های خود را بازبینی کنید. باید بدانید که کدام روش موفق بوده و کدام روش، شما را به نتیجه‌ی مطلوب نرسانده است؛ سپس اهداف خود را برای نیم‌سال دوم مشخص کنید. با توجه به عملکرد قبلی مشخص کنید که می‌خواهید به چه اهدافی برسید و برای رسیدن به این اهداف به چه برنامه و ابزارهایی نیاز دارید.

این موارد در جلسات پنج‌نفره‌ی بهمن‌ماه بررسی خواهند شد. با پدر و مادر خود در این جلسه شرکت کنید. اره‌های‌تان را تیز کنید و در ادامه‌ی کار قوی‌تر و برنده‌تر ظاهر شوید.