تنظیم زمان مطالعه­ از طریق پیمانه­‌های تستی

درصورتی که درسی در کارنامه‌ی 5 نوع درس، جزء دروس قرمز رنگ بود، بهتراست پیمانه‌های تست آن را به 10 تست در 20 دقیقه تبدیل کنید تا یادگیری در آن درس عمیق‌تر شود.

تنظیم زمان مطالعه­ از طریق پیمانه­‌های تستی

انگیزه باعث می‌شود شروع کنید و نظم باعث می‌شود ادامه دهید. اگر بتوانید زمان‌بندی مطالعه‌ی خود را طبق پیمانه‌های تست‌زنی تنظیم کنید، علاوه بر منظم‌تر شدنِ زمان مطالعه، پیشرفت چشمگیری خواهید داشت و به نتیجه‌ی مطلوب نزدیک‌تر می‌شوید.

همان‌طور که می‌دانید هر مجموعه­ی 20 تایی تست در کتاب آبی به معنای یک پیمانه است. شما برای حل این 1 پیمانه تست حدود 30 دقیقه فرصت دارید. اکنون باید زمان مطالعه‌ی خود را طبق این 30 دقیقه‌ها تنظیم کنید. اما چگونه؟

اولین گام این است که برنامه‌ریزی‌های خود را به صورت 2 هفته یک‌بار (پس از هر آزمون) انجام دهید. سپس طبق برنامه‌ی راهبردی آزمون بعد، بررسی کنید که باید چند پیمانه تست برای هر درس پاسخ دهید. اکنون این مقدار را بر تعداد خانه‌های جدول سمت چپ دفتر برنامه‌ریزی که نام همان درس را در دو هفته در آن نوشته‌اید، تقسیم کنید. عدد به دست آمده، همان تعداد پیمانه‌هایی خواهد بود که باید هربار پس از مطالعه، حل و تحلیل کنید. اینک با درنظرگرفتن زمانی که برای مطالعه دارید، ابتدا زمان حل همان تعداد پیمانه تست را جداکرده و سپس زمان ابتدایی باقیمانده را به مطالعه اختصاص می‌دهید.

با مثالی، مطلب را واضح‌تر بیان کنیم. فرضاً قرار است عربی را در دوهفته، 6 بار مطالعه کنید. از طرفی برای آزمون بعد، طبق برنامه‌ی راهبردی باید 12 پیمانه تست حل کنید. پس برای این درس، در هربار مطالعه باید 2 پیمانه تست حل کنید. یعنی دوتا 30 دقیقه که معادل 1 ساعت است. از طرفی مدت زمان شما برای مطالعه­ی عربی، 2 ساعت خواهد بود. پس 1 ساعت آخر را به حل و تحلیل تست می‌پردازید و 1 ساعت ابتدایی را به مطالعه خواهید پرداخت.

درصورتی که درسی در کارنامه‌ی 5 نوع درس، جزء دروس قرمز رنگ بود، بهتراست پیمانه‌های تست آن را به 10 تست در 20 دقیقه تبدیل کنید تا یادگیری در آن درس عمیق‌تر شود.