فرصتی برای پیشرفت 5

جلسات 5 نفره‌ی بهمن بهترین فرصت برای یادگیری از همتایان است. در این سری مقالات آموزه‌های موفق دانش‌آموزان از زبان خودشان نقل خواهد شد.

فرصتی برای پیشرفت 5

جلسات 5 نفره‌ی بهمن بهترین فرصت برای یادگیری از همتایان است. در این سری مقالات آموزه‌های موفق دانش‌آموزان از زبان خودشان نقل خواهد شد.

یادگیری از همتایان یک راهکار مناسب است که چون روش‌های از قبل آزموده شده، انتخاب و به کار گرفته می‌شود، احتمال موفقیت به مراتب بیش‌تر است.

در جلسه‌ی گروه ششم دبستان یک مساله‌ی چالشی که مطرح شد، تعداد سوالات نادرست و شیوه‌های کاهش پاسخ‌های نادرست بود. قدم اول توجیه عدم پاسخگویی به تمام سوالات در جلسه‌ی آزمون بود و در ادامه هریک از دانش آموزان راهکار موفق خود را بیان کردند:

  • من به سوالاتی که حتی بین دو گزینه شک دارم پاسخ نمی‌دهم.

  • من برای هر آزمون کتاب اشتباهات متداول را در روز پنج‌شنبه‌ی قبل از آزمون حل می‌کنم تا سوالات دام‌دار را بشناسم.

  • کتاب خودآموزی به من خیلی کمک کرده است. من از ابتدای سال تحصیلی به خاطر تاکید پشتیبانم، در هر آزمون کتاب خودآموزی را می‌نوشتم و همیشه قبل از آزمون آن را می‌خوانم.

  • آخرین پیشنهاد را من به تمام دانش‌آموزان به عنوان یک راهکار عالی ارائه کردم: استفاده از کارنامه‌ی اشتباهات در دوران طلایی نوروز!

اگر به برنامه‌ی آزمون 16 فروردین دقت کنید این آزمون یک ایستگاه جبرانی است و مطالب آزمون‌های قبلی در آن دوره خواهد شد. اگر هر دانش‌آموز با کمک کارنامه‌ی اشتباهات برای سوالات نادرست و قسمت‌هایی که خوب یاد نگرفته است وقت بگذارد و آن‌ها را به طور کامل یاد بگیرد، قطعاً هم در ترازش افزایش خواهد داشت و هم تعداد غلط‌هایش کم می‌شود. استفاده از کارنامه‌ی اشتباهات را تبدیل به عادت کنید و در هر آزمون به سراغ سوالات آن بروید.