یک روش جدید برای برنامه‌ریزی

قطعا مهم‌ترین گام برای رسیدن به موفقیت، برنامه‌ریزی صحیح است. اصلی‌ترین نکته‌ای که برای برنامه‌ریزی باید در نظرداشت، میزان علاقه به دروس مختلف است.

یک روش جدید برای برنامه‌ریزی

قطعا مهم‌ترین گام برای رسیدن به موفقیت، برنامه‌ریزی صحیح است. اصلی‌ترین نکته‌ای که برای برنامه‌ریزی باید در نظرداشت، میزان علاقه به دروس مختلف است. اینک روش دور در دور و نزدیک در نزدیک را فرا‌می‌گیریم. ابتدا دروس را از بالا به پایین و به ترتیب میزان علاقه، تنظیم می‌کنیم. سپس دروس را طبق اصل دور در دور و نزدیک در نزدیک، در برنامه‌ریزی می‌گنجانیم. فرضاً دروسی که طبق علاقه از بیش‌ترین علاقه تا کم‌ترین علاقه مرتب کرده‌اید به‌صورت زیر شده است:

عربی

ریاضی

زبان

فارسی

اکنون باید از روش گفته شده استفاده کنید. یعنی در کنار درس عربی، درس فارسی را بخوانید و در کنار درس ریاضی، درس زبان را مطالعه کنید.

با این کار، میزان مطالعه‌ی شما در زمان‌های مختلف متعادل خواهد شد و میزان یادگیری نیز عمیق­تر میشود.