فرصتی برای پیشرفت 3

جلسات 5 نفره بهترین فرصت برای یادگیری از همتایان است. در این سری مقالات آموزه‌های موفق دانش‌آموزان از زبان خودشان نقل خواهد شد.

فرصتی برای پیشرفت 3

جلسات 5 نفره بهترین فرصت برای یادگیری از همتایان است. در این سری مقالات آموزه‌های موفق دانش‌آموزان از زبان خودشان نقل خواهد شد.

در بین دانش‌آموزانی که پاورپوینت دستاوردهای خود را ارائه می‌دادند، یک دانش‌آموز دوازدهم تجربی توجه مرا به خود جلب کرد. 1000 نمره افزایش تراز در پروژه‌ی آخر!!

شاخص‌ترین راهکارهای این دانش‌آموز طراحی یک چرخه برای عملکرد دو هفته‌ی خود بود که این‌گونه طراحی شده بود:

آزمون – دغدغه کردن اشکال – رفع اشکالات – بررسی سوالات – کارنامه اشتباهات

کار ویژه‌ی دوم استفاده از کتاب زرد عمومی با یک برنامه‌ی منظم و منسجم بود. حل 10 مجموعه سوال عمومی در طی 10 روز با در نظر گرفتن زمان و مطالعه‌ی کامل پاسخ نامه، که اجرای این روش دو دستاورد برایش داشت:

  • 1. مدیریت زمان: مدت زمان حل مجموعه‌ی اول 120 دقیقه بوده که در طول این دوره با یک روند کاهشی، زمان حل برای دهمین آزمون 60 دقیقه بوده است.

  • 2. افزایش تراز: با اتکا به این روش تراز دروس عمومی این دانش‌آموز از 4697 به 5537 رسیده بود.