پروژه‌ی پنجم، استارت پیروزی

پروژه‌ی پنجم، اولین آزمون‌های نیم‌سال دوم را شامل می‌شود که منطقِ برنامه‌ی آزمون‌های آن پیشروی تدریجی دروس، هم‌زمان با تدریس در مدرسه است.

پروژه‌ی پنجم، استارت پیروزی

پروژه‌ی پنجم، اولین آزمون‌های نیم‌سال دوم را شامل می‌شود که منطقِ برنامه‌ی آزمون‌های آن پیشروی تدریجی دروس، هم‌زمان با تدریس در مدرسه است.

نیم‌سال دوم ویژگی‌هایی دارد که آگاهی از آن‌ها به شما کمک می‌کند به برنامه‌ی راهبردی دقت کنید. تعداد آزمون‌های مستقل در نیم‌سال اول به مراتب بیش‌تر از نیمسال دوم است. از طرفی دوران طلایی نیز در نیم سال دوم قرار دارد. هم‌چنین اردیبهشت ماه مصادف با امتحانات مستمر و پایان‌ترم است.

مطالعه‌ی تدریجی مباحث یک حسن ویژه دارد و آن هم افزایش عمق یادگیری به واسطه‌ی امکان تمرین و تکرار و خواندن با تمرکز بالا با در اختیار داشتن زمان مناسب است. هم‌چنین طی کردنِ این روند باعث افزایش تسلط بر مباحث می‌شود که تاثیر این مساله را در آزمون‌های جامع و ایستگاه‌های جبرانی خواهید دید. به عبارت دیگر آزمون‌های پروژه‌ی پنجم پله‌های شروع پیشرفت در نیم سال دوم هستند.

 برای کسب نتیجه‌ی بهتر در این آزمون‌ها برنامه‌ی خود را چگونه تنظیم کرده‌اید؟