آن‌چه در نوروز مهم است

دوران طلایی نوروز همواره یکی از بازه‌های بسیار مهم و تاثیرگذار در مسیر مطالعه‌ی دانش‌آموزان است. بسیاری تصور می‌کنند که اهمیت این دوران در تعطیل بودن مدارس است.

آن‌چه در نوروز مهم است

دوران طلایی نوروز همواره یکی از بازه‌های بسیار مهم و تاثیرگذار در مسیر مطالعه‌ی دانش‌آموزان است. بسیاری تصور می‌کنند که اهمیت این دوران در تعطیل بودن مدارس است. اما این مورد تنها یکی از دلایل اهمیت این ایام است. مساله‌ی مهم‌تر، برنامه‌ریزی برای استفاده‌ی مناسب از این فرصت ویژه است. تعطیل بودن مدارس در تابستان و در فواصل بین دو ترم نیز مشاهده می­شود، اما هیچ‌کدام اهمیت نوروز را ندارند.

برنامه‌ریزی عامل مهم موفقیت در نوروز است. توجه داشته باشید که اگر با برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های آزمایشی پیش می‌روید، بدون تغییر و مطابق با آن‌ها مطالعه کنید. اما اگر مطابق برنامه‌ی شخصی‌سازی شده‌ی خودتان درس می‌خوانید دقت داشته باشید که دوران نوروز باید به تمام دروس اختصاص یابد و با مطالعه‌ی تک درس یا مطالعه‌ی موردی این فرصت را از بین نبرید.

کلکسیون روش‌های مطالعه و مصاحبه با برترها نیز نشان می‌دهد که دوران طلایی نوروز فرصتی مناسب و ویژه برای مرور و رفع نواقص تمام درس‌ها در حجم مشخص است و باید از آن با مطالعه‌ی اصولی و هدفمند، بهره برد.