جزوه کامل مشتق + راهکار‌های سریعتر حل سوال + نمونه تست حل شده

در ادامه مطلب میتوانید این جزوه بسیار کارآمد را که توسط یکی از طراحان سوال آزمون‌های برنامه نوشته شده دانلود کنید.

جزوه کامل مشتق + راهکار‌های سریعتر حل سوال + نمونه تست حل شده

این جزوه توسط آقای مهدی حاجی نژادیان دبیر با تجربه  و یکی از طراحان آزمون ها نوشته شده است.