دانشگاهها و پارکهای فعال در عرصه بین‌الملل معرفی شدند

برترین دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری در عرصه بین‌المللی با حضور وزیر علوم معرفی و تقدیر شدند.

دانشگاهها و پارکهای فعال در عرصه بین‌الملل معرفی شدند

برترین دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری در عرصه بین‌المللی با حضور وزیر علوم معرفی و تقدیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین نشست معاونان و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور، با حضور منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رایزنان علمی سفارتخانه‌های کشورهای اتریش، ترکیه، هندوستان به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.

در این مراسم، برگزیدگان رتبه برتر دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری کشور در فعالیت‌های علمی بین‌المللی سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۶ معرفی و تجلیل شدند.

بر اساس ارزیابی دانشگاه‌ها در فعالیت های علمی و بین المللی، دانشگاه‌های گیلان، الزهراء(س)، زنجان، علوم پایه زنجان، خوارزمی، قم، کاشان، کردستان، به عنوان دانشگاه های در مسیر موفقیت معرفی شدند.

دانشگاه تهران رتبه برتر فعالیت‌های علمی بین‌المللی

دانشگاه های علم و صنعت ایران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، علامه طباطبایی، فردوسی مشهد، اصفهان، شهید بهشتی، و تربیت مدرس، به عنوان دانشگاه های موفق در حوزه بین الملل معرفی شدند و در نهایت دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه برتر فعالیت‌های علمی بین‌المللی در سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۶ معرفی و تجلیل شد.

پژوهشگاه دانش های بنیادی رتبه برتر پژوهشگاه‌ها و موسسات پژوهشی

در ارزیابی پژوهشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در زمینه فعالیت های علمی و بین المللی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و پژوهشگاه مواد و انرژی به عنوان پژوهشگاه های در مسیر موفقیت معرفی شدند و در نهایت، «پژوهشگاه دانش های بنیادی» به عنوان پژوهشگاه برتر در فعالیت‌های علمی بین‌المللی سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۶ معرفی و تجلیل شد.

شهرک علم و تحقیقاتی اصفهان رتبه برتر پارک های علم و فناوری

در ارزیابی پارک های علم و فناوری، پارک پردیس و پارک علم و فناوری خراسان رضوی به عنوان پژوهشگاه های در مسیر موفقیت و «شهرک علم و تحقیقاتی اصفهان» به عنوان رتبه برتر پارک های علم و فناوری در فعالیت‌های علمی بین‌المللی سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۶ معرفی و تجلیل شد.

منبع :