کلکسیون روش‌های مطالعه منتخب (27 بهمن)

هر روز بهترین روش‌های مطالعه در هر مقطع بر روی سایت کانون قرار می‌گیرد

کلکسیون روش‌های مطالعه منتخب (27 بهمن)

همانطور که مستحضر هستید، یکی از مهم ترین قسمت های مطالعه، انتخاب روش مطالعه مناسب در آن درس است. در سایت کانون بخش ویژه ای برای این کار اختصاص داده شده است. 


تعدادی از روش مطالعه های برتر امروز را در این مقاله می بینید:غزل فراهانی - تراز 7153 - دوازدهم ریاضی - روش مطالعه درس رياضي - اراك

من در درس ریاضی پیشرفت خوبی داشتم و توانستم از 6 از ده به 9 از ده پیشرفت کنم.

روش من در خواندن این درس این بود که ابتدا از روی کتاب درسی مطالعه می کردم و درس معلم را  خیلی خوب گوش می کردم و بخش زیادی از یادگیری ریاضی من سرکلاس بود.

سپس درس آن روز را همان روز در منزل می خواندم و چند نمونه از تمرین های کلاس را که معلم حین تدریس تمرین کرده بود ،خودم حل می کردم .

سپس در روزهای بعد تمرین های کتاب را برای تثبیت مطالب کار می کردم و دو روز بعد تست آن را می زدم.

برای تست زنی در این درس ابتدا به سراغ کتاب آبی پیمانه ای می روم و تست زماندار می زنم.

علاوه بر آن تحلیل درس ریاضی آزمون ها را به دقت انجام می دهم و نکات مهم تست را در کتاب خودآموزم وارد می کردم.


آذر نجاتی - تراز 7436 - دوازدهم تجربی - روش مطالعه درس ادبيات - اردبيل

ابتدا من شروع به مطالعه کتاب درسی به صورت کامل و مفهومی میکنم و از کتاب درسی خلاصه نویسی و نکته برداری میکنم .

سپس خلاصه نویسی ها و مطالبی که خوانده ام را مرور می کنم.

از درسنامه کتاب کمک اموزشی خود استفاده میکنم. ضمن اینکه آن ها را با مطالب کتاب ارتباط میدهم.

پس از حل کتاب تست خود به سراغ کتاب کمک آموزشی میروم و از تست های آن همراه با نکته برداری به صورت کامل کار میکنم.

قبل از آزمون کانون تمام نکات و خلاصه ها را مرور می کنم.


بهاره مهجور - تراز 6932 - دوازدهم انسانی - روش مطالعه درس روانشناسي - اسفراين

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم و به آن مسلط می شوم.

سپس تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون به صورت زمان دار حل می کنم.

پس از تسلط به کتاب آبی، تعدادی تست از روی کتاب سه سطحی حل می کنم.

در هنگام حل تست، تست های نکته دار را نشان دار می کنم.


پریسا ایزدی مند - تراز 6505 - یازدهم ریاضی - روش مطالعه درس فیزیک 2 - آمل

من در این درس ابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم.

سپس درسنامه کتاب آبی کانون را مطالعه می کنم و نکات مهم آن را مشخص می کنم.

تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون به صورت آموزشی حل می کنم.

بعد از یادگیری کامل به سراغ تستهای کتاب سه سطحی می روم تا با مسائل دشوارتری روبه رو شوم و روش های حل آنها را بیاموزم.

سعی می کنم در این درس از فلش کارت در ایامی که وقت کمی برای مرور دارم استفاده کنم.


فاطمه صابری - تراز 6598 - یازدهم تجربی - روش مطالعه درس ریاضی 2 - اراك

بعد از آزمون سوالات را به طور کامل ارزیابی میکنم.

ابتدا جزوه دبیر را به طور کامل مطالعه می کنم. پس از آن از روی کتاب آبی کانون میزنم.

ابتدا تستهای زوج را به صورت آموزشی میزنم و در هفته دوم شروع به زدن تستهای فرد میکنم و این تست ها را به صورت زماندار میزنم.


عمار کریمی - تراز 6785 - یازدهم انسانی - روش مطالعه درس جامعه شناسی 2 - روانسر

در این درس توانستم چند از ده خود را از 6 به 8 افزایش دهم.

من در این درس ابتدا درس را روخوانی می کنم.

آنگاه دوبار از اول هر پاراگراف درس را با دقت بصورت تشریحی می خوانم و نکات مهم هر پاراگراف را بصورت سوال تشریحی مشخص و حفظ می کنم.

بعد خلاصه ای از مهمترین مطالب آن را یادداشت می کنم . مرور و تکرار را در دو هفته انجام می دهم.

سپس تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون حل می کنم.

تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم و در هنگام حل تست، تست های مهم تر را نشان دار می کنم.


مهدی یاراحمدی - تراز 6338 - دهم ریاضی - روش مطالعه درس شیمی 1 - اهواز

در این درس توانستم چند از ده خود را از 6 به 9 افزایش دهم.

ابتدا کتاب درسی را به طور کامل و دقیق و خط به خط مطالعه می کنم.

در هنگام مطالعه، نکات مهم کتاب درسی را یادداشت می کنم.

سپس تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون به صورت آموزشی حل می کنم.

بعد از این مرحله ، تعداد زیادی تست از روی کتاب آبی کانون به صورت زمان دار حل می کنم.

در هنگام حل تست، تست های نکته دار را یادداشت می کنم.


مهدیه ادیبیان - تراز 7627 - دهم تجربی - روش مطالعه درس زیست شناسی 1 - اراك

ابتدا متن کتاب درسی را با دقت مطالعه می‌کنم و سپس مطالب را یکبار برای خود مرور و خلاصه نویسی می‌کنم.

به شکل ها و زیرنویس ها  و حاشیه نویس‌های کتاب بسیار توجه می‌کنم و شکل های کتاب را تجزیه و تحلیل می‌کنم.

سپس خلاصه درس های کتاب آبی را مظالعه می‌کنم تا تسلط کافی روی مطالب کتاب پیدا کنم.

بعد از 24 ساعت دوباره از همین مبحث از روی کتاب آبی تست زمان دار برای میزان تسلط بر مطالب میزنم.

در هنگام حل تست، تست های مهم تر را نشان دار می کنم تا در دوران جمع بندی فقط آن ها را مطالعه کنم.

سعی میکنم حداقل دو روز یکبار حل تست را برای مطالب داشته باشم و همچنین خلاصه درس ها را مرور می کنم تا مطالب در حافظه بلند مدتم ثبت شود.


تارا معمار - تراز 6183 - دهم انسانی - روش مطالعه درس دین و زندگی 1 - اصفهان

روش مطالعه دراین درس این است که این درس را در برنامه روزانه ام قرار داده ام و هر روز 100 تست از آن حل می کنم.

تست ها را ابتدا به مدت یک هفته به صورت آموزشی حل می کنم و پس از یک هفته به صورت زمان دار کار می کنم.

ابتدا کتاب درسی را با دقت مطالعه می کنم و درسنامه کتاب‌ آبی کانون را مطالعه می کنم و از روی کتاب های آبی و سه سطحی کانون تست می زنم.


فاطمه پناهی - تراز 6850 - نهم - روش مطالعه درس ریاضی  - آبدانان

چند روز قبل از اینکه معلم درس بدهد خودم درس را می خوانم.

اگر اشکالی داشتم یا جایی را متوجه نشدم، از مادرم که دبیر ریاضی هستند می خواهم آن قسمت را برایم توضیح بدهد.

بعد از یادگیری کامل متن کتاب سوال های کتاب پرتکرار را حل می کنم تا از یادگیری خود اطمینان پیدا کنم،

بعد از اینکه معلم درس داد، با توجه به برنامه کانون و آزمونها بسراغ کتاب آبی ریاضی می روم که منبع اصلی برای کتاب ریاضی می باشد.

بعد از حل تست ها به نکته برداری می پردازم.

چند روز قبل از آزمون به سراغ اشتباهات خود در تست ها و آزمونهای گذشته می روم و آنها را اصلاح کرده و دام های آموزشی خود را برطرف می کنم.

در آخر به دفترچه آزمون غیر حضوری مراجعه می کنم و سطح آمادگی خود را برای آزمون بعدی مشخص می کنم.


حسن مولوی - تراز 6659 - هشتم - روش مطالعه درس فارسی - بن

  • در این درس چند از ده خود را از 7 به 9 افزایش دادم.

  • در این درس ابتدا متن کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم.

  • سپس دستور زبان هر فصل را مطالعه می کنم و معنی واژه های مهم کتاب درسی را مطالعه می کنم.

  • سپس تاریخ ادبیات را مطالعه می کنم و تعدادی سوال تشریحی حل می کنم.

  • پس از حل سوالات تشریحی ، تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون به صورت زمان دار حل می کنم.

  • در هنگام حل تست، تست های مهم تر را نشان دار می کنم.


زهرا سادات موسویان - تراز 6279 - هفتم - روش مطالعه درس پیام های آسمان - اسفراين

 این درس را در آزمون های کانون 6 از 10 پاسخ می دهم .

ابتدا نمونه سوالاتی که معلم سر کلاس حل نموده را دوباره حل می کنم .

سپس گرامر را مرور می کنم و لغت را می خوانم و سپس تست های کتاب آبی را حل می کنم و این باعث پیشرفت من شد .


ابوالفضل نوروزی - تراز 6689 - ششم - روش مطالعه درس علوم تجربی - اراك

مشاوره های والدین و پشتیبان کمک بزرگی به من در نحوه درس خواندن می کند.

من همیشه جمعه ها برنامه هفته آینده ام را تنظیم می کنم.

بعد از تدریس معلم، اولین کتابی که مطالعه میکنم کتاب پرتکرار است.

چند سطری درس را توضیح داده و سپس با سوالات تشریحی و تستی باعث می شود اطلاعات و مطالب درس در ذهنم تثبیت شود.

همچنین اگر گاها مطلبی را درست متوجه نشدم، پی به اشتباهاتم ببرم.


سارا تقی پور - تراز 6846 - پنجم - روش مطالعه درس ریاضی - اردبيل

ابتدا کتاب درسی را به طور کامل می خوانم و تک تک سوالات را حل می کنم.

سپس سراغ درسنامه های کمک آموزشی می روم.

سعی می کنم همیشه بعد از مطالعه کتاب درسی از سوالات تشریحی برای تثبیت مطالب استفاده کنم.

سپس به سراغ حل سوالات تستی بروم و به طور متوسط روزانه 15الی 20سوال تستی ریاضی را حل می کنم.

برای تسلط بیشتر در مباحث ریاضی از کتاب سه سطحی استفاده می کنم. زیرا که این کتاب گلچینی از سوالات آزمونهای کانون است که باعث شده منبع بسیار مناسبی برای مرور سوالات سخت و متنوع در تعداد کم باشد.

این کتاب بهترین منبع برای افزایش آمادگی برای سوالات خلاقانه و سخت آزمونهای کانون است و تمام ترازهای نسبتا خوب و عالی می توانند از آن استفاده کنند و این کتاب باعث شده درصد من در درس ریاضی افت و خیز نداشته باشد.


عسل طاهری - تراز 6834 - چهارم - روش مطالعه درس فارسی - اصفهان

من این درس را در تابستان پیشخوانی کرده ام.

این درس را بعد از خواندن هر پاراگراف خلاصه نویسی میکنم.

من برای پیشرفت در این درس از کتاب سه سطحی علوم و کتاب پر تکرار استفاده می کنم.

کتاب سه سطحی را با سوالات نسبتا دشوار شروع میکنم و بعد به سراغ سوالات دشوارمی روم.

سوالات دشوارتر را قبل از آزمونم حل میکنم.مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24