هوشمندسازی یک مدرسه در تهران توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی دبیرستان 22 بهمن در منطقه 15 شهر تهران توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) در آذر 97 انجام شد.

هوشمندسازی یک مدرسه در تهران توسط بنیاد قلم چی

هوشمندسازی دبیرستان 22 بهمن در منطقه 15 شهر تهران توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) در آذر 97 انجام شد. 


یک کلاس درس این مدرسه پسرانه به ویدئو پروژکتور، تخته هوشمند، لپ تاپ و لوازم جانبی با هزینه 80 میلیون ریال تجهیز شده است؛ بنابراین، 320 دانش آموز مقطع دوره اول متوسطه از این امکانات بهره مند شدند.

شایان ذکر است طرح هوشمندسازى و تجهيز كتابخانه مدارس كه توسط بنياد قلم چى انجام مى شود ويژه مدارس دولتى است؛ با احتساب این واحد آموزشی، از سال 1392، انجام 1426 امین پروژه تجهیز یا هوشمندسازی توسط بنیاد قلم چی به ثبت رسید.


هوشمندسازی یک مدرسه در تهران توسط بنیاد قلم چی


منبع :