الفبای زبان فرانسه

الفبای زبان فرانسه در نوشتار ملنند انگلیسی است اما در تلفظ متفاوت است

الفبای زبان فرانسه
a
/a/j/ʒi/s/ɛs/
b/be/k/ka/t/te/
c/se/l/ɛl/u/y/
d/de/m/ɛm/v/ve/
e/ə/n/ɛn/w/dubləve/
f/ɛf/o/o/x/iks/
g/ʒɜ/p/pe/y/igrɛk/
h/aʃ/q/ky/z/zɛd/
i/i/r/ɛʀ/

 الفبای زبان فرانسهمشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24