29 دانشگاه ایران در جمع دانشگاه‌های برتر دنیا

طبق رتبه بندی موسسه تایمز 29 دانشگاه ایران در جمع دانشگاه‌های برتر دنیا از میان 1200 دانشگاه مورد بررسی قرار گرفتند.ایران صاحب برترین دانشگاه‌های جهان اسلام میباشد.

29 دانشگاه ایران در جمع دانشگاه‌های برتر دنیا


طبق رتبه بندی موسسه تایمز  برای سال 2019 میلادی که ابتدای دسامبر 2018 میلادی منتشر شد 29 دانشگاه ایران در جمع دانشگاه های برتر دنیا از میان 1200 دانشگاه مورد بررسی قرار گرفتند.ایران صاحب برترین دانشگاه های جهان اسلام میباشد.

29 دانشگاه ایران در جمع دانشگاه‌های برتر دنیا

29 دانشگاه ایران در جمع دانشگاه‌های برتر دنیا

29 دانشگاه ایران در جمع دانشگاه‌های برتر دنیا

29 دانشگاه ایران در جمع دانشگاه‌های برتر دنیا


منبع :