حضور در کلاس درس، مهم است

با شروع نیم‌سال دوم و به خصوص بعد از دورانِ طلاییِ عید، ممکن است برخی از دانش‌آموزان تصمیم بگیرند که ادامه‌ی مسیر مطالعه و یادگیری را بدون حضور در کلاس و مدرسه انجام دهند

حضور در کلاس درس، مهم است

با شروع نیم‌سال دوم و به خصوص بعد از دورانِ طلاییِ عید، ممکن است برخی از دانش‌آموزان تصمیم بگیرند که ادامه‌ی مسیر مطالعه و یادگیری را بدون حضور در کلاس و مدرسه انجام دهند. تجربه‌های متعدد نشان می‌دهد که این تصمیم، هوشمندانه نبوده و می‌تواند پیامدهای نامطلوب گوناگونی برای دانش‌آموز در پی داشته باشد.

این تصمیم، می‌تواند یک دلیل ذهنی داشته باشد. بیش‌تر دانش‌آموزان با نزدیک شدن به آزمون سراسری، نوعی از استرس و هیجان را تجربه می‌کنند که تا حدودی طبیعی بوده و باید مدیریت شود. دانش‌آموز فکر می‌کند که با حضور نیافتن در کلاس درس، فرصت بیش‌تری دارد تا خودش به تنهایی دروس را مطالعه کرده و کارها را پیش ببرد. اما باید به این نکته توجه کند که کلاس درس، بهترین جایی است که می‌شود در آن، آسان‌تر، سریع‌تر و عمیق‌تر مطالب را فراگرفت. معلم در کلاس مطالب را به طور سازماندهی شده ، همراه با مثال‌های متنوع و دادن تکلیف تدریس می‌کند. ذهن دانش‌آموز در کلاس درس، در حالت آماده‌تری برای پذیرش و هضم مفاهیم قرار دارد. در کلاس درس، فرایندهای ضروری یادگیری مانند گوش دادن، فهمیدن، نکته‌برداری، تفکر در مورد پرسش‌های معلم، پاسخ به پرسش‌ها و حضور و مشارکت فعال در بحث‌های کلاسی انجام می‌شود.

دانش‌آموزانی که در کلاس حضور نمی‌یابند بعد از مدتی، کیفیت و کمیت مطالعه‌شان کاهش می‌یابد. یافته‌های علمی نشان می‌دهد که دانش‌آموزان از همکلاسی‌های خودشان، بهتر یاد می‌گیرند. با حضور در کلاس درس، فضای صمیمی گفتگوها و بحث‌های علمی داغ، بین دانش‌آموزان و معلم شکل می‌گیرد که این موضوع در تسهیل روند یادگیری عمیق، سودمند خواهد بود.

البته باید برای استفاده­ی سودمند از کلاس‌های درس برنامه داشت و صرف حضور فیزیکی در کلاس، راهگشا نیست. با پیش‌خوانی مطالب، پیش از تدریس معلم، بهتر یاد می‌گیرید. یادتان باشد که این شنونده و مستمع "دانش آموز" است که صاحب سخن "معلم" را بر سر ذوق و شوق می‌آورد.

تعبیری وجود دارد که می‌گوید: وقتی شاگرد آماده باشد، استاد از راه می رسد. یعنی هر چه دانش‌آموز مشتاقانه و با حضور قلب و توجه، آماده‌ی پذیرش مطالب در کلاس باشد، معلم نیز بهترین مطالب را با بیان شیوا و دل‌نشین در اختیار او خواهد گذاشت.

امید که با یادگیری مطالب در کلاس، لحظه‌هایی آکنده از آرامش و اطمینان داشته باشید.