نکات جلسه‌ی 5نفره‌ی زمستان

در نیم‌سال اول،چه از عملکرد خود راضی باشید چه ناراضی، نیم‌سال دوم را در پیش دارید که به چند دلیل مهم است.

نکات جلسه‌ی 5نفره‌ی زمستان

در نیم‌سال اول،چه از عملکرد خود راضی باشید چه ناراضی، نیم‌سال دوم را در پیش دارید که به چند دلیل مهم است:

1. شناخت نسبی از عملکرد گذشته‌ی خود دارید
2. بررسی عملکرد نیم‌سال اول از جعبه ابزار کارنامه
3. کارنامه‌ی تلاش شما در صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی است و می‌توانید از نحوه‌ی مدیریت زمان و مطالعه‌ی متعادل درس‌ها آگاه شوید.
4. استفاده ی درست از ایستگاه‌های جبرانی به خصوص دوران طلایی نوروز
5. بعد از گذشت یک نیم‌سال، تجربه‌ی شما در برنامه‌ریزی و آزمون دادن بیش‌تر شده است
6. در نیم‌سال دوم نمره‌ها، رتبه‌ها و ترازهای دانش‌آموزان سخت‌کوش و هدفمند جابه‌جا می‌شود.
7.مهندسی منابع