هر آزمون، یک آزمون

آزمون تمام شده است و نتیجه‌ی آن چه خوب شده باشد و چه دور از انتظارتان، بررسی آزمون را باید انجام دهید و نکات مهم را یادداشت کنید و پرونده‌ی آن را ببندید.

هر آزمون، یک آزمون

هر جمعه‌ای که آزمون می‌دهید فقط یک آزمون داده‌اید، همین!

 بعد از هر آزمون باید تصمیمی جدید بگیرید و برنامه‌ریزی مهمی انجام دهید.

  • آزمون تمام شده است و نتیجه‌ی آن چه خوب شده باشد و چه دور از انتظارتان، بررسی آزمون را باید انجام دهید و نکات مهم را یادداشت کنید و پرونده‌ی آن را ببندید.

  • نگاهی به برنامه‌ی راهبردی بیاندازید. مباحثی که نیاز به تلاش بیش‌تری دارند در چه قسمتی از برنامه گنجانده شده اند؟ از همین امروز برای آن‌ها زمان مطالعاتی در نظر بگیرید و تا رسیدن موعد مقرر، آن‌ها را کنار بگذارید.

  • برنامه‌ی آزمون بعدی را از برنامه‌ی راهبردی استخراج کنید و بودجه‌بندی مباحث را با درس‌هایی که در مدرسه خواهید گرفت یا گرفته‌اید مقایسه کنید. برنامه‌ی لازم را برای مطالعه و مرور این مباحث بچینید. به این نکته توجه کنید که بخش قابل توجهی از مباحث آزمون در ایام مدرسه مطالعه می‌شود.

  • بخشی از برنامه‌ی خودتان را به کارهای کوچک اما مستمر اختصاص دهید. مثلا هر شب 10 تست قرابت معنایی ادبیات یا هرشب یک درک مطلب زبان کار کنید. در دراز مدت معجزه‌ی آن را خواهید دید!

  • روزخوانی و پیش‌خوانی اولویت اصلی برنامه ی شما باشد. علاوه بر این که بخش قابل‌توجهی از مباحث آزمون در همین کار نهفته است، تا مطالب درسی را فراموش نکرده‌اید، یادگیری خود را کامل کنید.

  • کنکوری‌های عزیز! آخر هفته مختص دروس پایه است. از دروس پایه غافل نشوید.

  • تلاش کنید، تلاش کنید، تلاش کنید.